Skip to content

Poslanec Kurbel a Hanus pracujú s faktami. Úmyselne zavádza, polopravdy a klamstvá zverejňuje Veselický

Už dlhšiu dobu sa venujeme kauze nezákonného vyplácania odmien a iných výhod poslancovi MsZ, viceprimátorovi a hovorcovi primátora Ľubomírovi Veselickému. Na základe kontrolných zistení hlavnej kontrolórky Horváthovej, Veselický prijal 149 500 Eur. Pri ich vyplácaní bolo porušených niekoľko zákonov, v roku 2018 Veselickému odmeny vo vyplatenej výške zákon dokonca prijať ani neumožňoval. A nepochybne toto vedel primátor Tomčányi, Veselický ako aj úradníci.

Pod článkom uverejneným s titulom https://www.seredonline.sk/2019/10/03/ako-mesto-reagovalo-na-vysledky-kontroly-ohladne-platu-zastupcu-primatora-pytal-sa-michal-hanus/

poslanec a viceprimátor Veselický reagoval príspevkom, ktorého obsah sme podrobili malej analýze. Je potrebné zabezpečiť informácie aj občanom, ktorí nemajú dôkladný prehľad v predmetnej kauze a ktorých sa v záujme zakryť veľkosť kauzy a jej nebezpečnosť pre spoločnosť samotný Veselický snaží zmiasť publikovaním nezmyslov a nepravdivých informácií.

Volený zástupca a verejný činiteľ Veselický ktorý počas dvoch volebných období prijímal nezákonne vyplácané odmeny a ďalšie výhody v diskusii napísal:

Ľubomír Veselický 4. októbra 2019, 11:05 at 11:05

Na vytvorenie kauzy prerastajúcej až do hystérie stačí, ak tzv. novinár začne pracovať s tou polovicou faktov, ktoré mu pasujú do krámu.

– Aká “polovica” faktov nebola použitá, lebo podľa viceporimátora “nepasovala do krámu”? To sú ďalšie prehmaty v nakladaní s verejnými financiami, ktoré snáď kontrolórka v správe nespomína, lebo ešte neboli odhalené?

Výdatne mu v tomto prípade pomáha ctižiadostivý poslanec a neúspešný kandidát na primátora z novembra 2018. Obaja usilovne spolupracujú s kontrolórkou i tzv. novinárom.

Viceprimátor Veselický píše: “Obaja usilovne spolupracujú s kontrolórkou”. Nepíše však, že je to ich povinnosťou v záujme voličov, ktorých zastupujú. A nie samotní menovaní poslanci, ale kontrolórka vykonala kontrolu práve na základe uznesenia poslancov MsZ a konštatovala vážne porušenia zákonov vo veci vyplácania odmien práve poslancovi a zástupcovi primátora Veselickému. Ak by poslanci nepoužívali ako argumenty fakty z vykonanej kontroly, mohli by sa dopustiť nepresností. Práve to, že sa odvolávajú výlučne na výsledky kontroly svedčí pán viceprimátor o ich férovosti a serióznosti.

Dokonca tak intenzívne, že dva dni po tom ako bola napísaná správa kontrolórky o výsledku kontroly spôsobu môjho odmeňovania (23.5.2019) ju ako prílohu k článku „Naozaj sú poslanci len tajtrlíci?“ priložil P.Kurbel 25.5.2019 v médiu SOL. Ostatní poslanci dostali kompletné materiály na rokovanie MsZ až 7.6.2019. Všeobecne platí pravidlo, že materiály hlavnej kontrolórky sú zverejňované až po ich prerokovaní v zastupiteľstve.

Pán Veselický píše: “všeobecne platí pravidlo”. Aké to je pravidlo, na ktoré sa odvoláva Veselický? Kontrolórka koná ako verejný činiteľ, jej zistenia sa týkajú vecí verejných a sú teda verejnými. Poslanci ich prerokúvajú na verejnom rokovaní MsZ. O čo teda ide Veselickému?

Z uvedených dátumov je zrejmé, kto si z poslancov robí tajtrlíkov.
Pojem investigatívny je všeobecne vysvetľovaný ako odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci, napr. novinár. V prípade nášho tzv. novinára , s ktorým odmietlo spolupracovať nielen mesto Sereď ale aj obec Šoporňa a Šintava, môžeme na seriózne odhaľovanie nezákonnej činnosti pokojne zabudnúť.

Viceprimátor hovorí o obciach a ich “nezáujme spolupracovať”. Veľmi široký pojem. Ani vedenie mesta Sereď “nechce spolupracovať”. Prečo? Nuž, v inom rozhovore to hovorí sám Veselický. Pre “reklamu, ktorú mu robím”. No a už je len na mieste povedať, akú “reklamu” to má Veselický na mysli. Ide o zverejňovanie pravdy. Aj o porušovaní zákonov napríklad pri nezákonne vyplatených odmenách vo výške takmer 150 000 Eur práve jemu osobne. O ďalších kauzách súčasného vedenia mesta, o nevýhodných zmluvách pre mesto, o klamaní primátora Tomčányiho na verejnosti, o protizákonných VZN nedodržiavaných ani samotným mestom atd. A obdobne tomu je aj v ostatných obciach. Alebo snáď sa v Šoporni starosta má tešiť zverejňovaným informáciám napr. o priebehu súdu, kde je Macho obžalovaný? Alebo starosta Dolnej Stredy oslavoval zverejnenie jeho komiksového úborčeku pripomínajúceho oficiálne oblečenie Maltézskych rytierov?

Aká je teda pravda s poberaním príspevku na moju regeneráciu, stravovanie a stravných lístkov. Počas dvoch volebných období, od roku 2010 do roku 2017 som žiadne stravné lístky nedostával. Nemal som vraj nárok.

Veselický píše, že “vraj nemal nárok”. A snáď mal, keď mu dokonca aj všetky odmeny boli vyplatené v rozpore so zákonom? Ak na to nárok mal, prečo prijaté financie mestu vracia?

Začiatkom roku 2018 ma pracovníčka MsÚ vyzvala, aby som si prišiel prevziať stravné lístky. Na moju otázku, od kedy mám na ne nárok ,som dostal odpoveď, že bola zmena zákona, a nárok už na ne mám. Tým to pre mňa skončilo. Na školení k zmene príslušného zákona som nebol ja, ale pracovníčka, ktorá má osobnú agendu na starosti.

Hneď sme tušili, že “zákon padajúceho ho*na” znovu bude aplikovaný dôsledne a vinní znovu budú všetci okolo Tomčányiho a Veselického, lebo oni sa budú tváriť ako svätci. Majú však problém. Plnú zodpovednosť nesie štatutár mesta a tým je Tomčányi. On si neoprávnene osvojil výlučné právo poslancov a ON svojvoľne rozhodol o odmenách pre Veselického. Tomčányi vo svojom verejnom vyjaderní bez štipky hanby klamal aj občanov – práve primátor Tomčányi je tým elementom, ktorý nie v prvom prípade najskôr koná svojvoľne a následne sa tvári akoby “on nič, to mu len všetci okolo krivdia”…

Keď hlavná kontrolórka zistila, že pracovníčka po návrate zo školenia pri rozhodnutí o objednávaní a prideľovaní stravných lístkov v mojom prípade pochybila, bol som oboznámený s výsledkom kontroly. Na otázku, či som ochotný nesprávne vydané a mnou v dobrej viere prijaté lístky vrátiť, som odpovedal kladne. Čo myslíte, kto by v prípade môjho odmietnutia tých 735,39 € zaplatil? Zrejme tá nešťastná pracovníčka ekonomického oddelenia.

Nie pán Veselický. Nezavádzaj a neklam verejnosť. S najväčšou pravdepodobnosťou si sa bezdôvodne obohatil Ty ako viceprimátor, poslanec a verejný činiteľ. Ak pracovníčka pochybila, tak pravdepodobne bude riešená, no len v súlade so zákonníkom práce. (inak aj za jej prácu zodpovedá štatutár Tomčányi) Ona peniaze nahrádzať nebude a nemôže. Ona ich totiž neprijala. Prijal si ich Ty. (poznámka autora)

Na výzvu, ktorá odznela 19.6.2019 z úst M. Hanusa na rokovaní MsZ v kine NOVA aby som vyvodil voči sebe dôsledky som sa v rámci rozpravy poslanca Hanusa spýtal: Povedzte mi, aký zákon som porušil? Odpoveď som nedostal a čakám na ňu dodnes. Na moje otázky mi poslanec Hanus neodpovedá, ale opakovane ma vyzýva, aby som mu ja odpovedal.

Aký zákon poslanec a viceprimátor Veselický porušil? Osem rokov prijímal nezákonne vyplácané odmeny. Jeho miera zodpovednosti je na posúdení príslušných orgánov. Faktom ale je, že neoprávnene vyplatené financie je povinný Mestu Sereď vrátiť. Svedčí o tom aj výzva Mesta Sereď voči nemu a fakt, že s ich vracaním už mal začať. Akým spôsobom a v akej výške zistíme. Zároveň je vidieť, že morálna zodpovednosť a etika v politike tomuto volenému zástupcovi nič nehovorí. Prekvapuje to snáď ešte niekoho?

A to ma ešte 31. augusta na akcii OZ Rozkvet v Strednom Čepeni s úsmevom presviedčal, ako si ma váži a rešpektuje. Vedel som, že je „charakter“ a nesklamal ma.
Ctím si a dodržiavam aj nepísané pravidlá. Preto o spôsobe ukončenia bubliny o mojom údajne nezákonnom odmeňovaní budem hovoriť až po prerokovaní v mestskom zastupiteľstve.

Veselický píše “údajne nezákonnom odmeňovaní”. Nestačia tomuto verejnému činiteľovi zistenia hlavnej kontrolórky a strohý výpočet zákonov, ktoré boli v kauze “Nezákonné odmeny pre Veselického” porušené? Porušenie zákonov je totiž vec jedna a vyvodenie (spôsob) zodpovednosti je vec druhá. Zároveň treba povedať, že trestný zákon pozná aj nedbalostné trestné činy. (to len pre prípad, že by úmysel vyšetrovateľom nebol / nechcel byť dokázaný)

No a ešte tu je už spomenutá morálka a etika. O tomto sa však v súvislosti s poslancom Veselickým a primátorom Tomčányim nemá v tejto situácii význam baviť.

V tomto prípade aj poslanec Hanus (vedomý si toho, že naháňa čitateľov na stránku SOL) nerešpektuje pravidlo, že najprv o veci rokuje zastupiteľstvo a až potom je podaná informácia verejnosti.
Pre tzv . novinára platí naďalej to, čo som mu napísal po jeho telefonáte 28.01.2019 o 14:14.
Máš záujem o moje vystúpenie pred kamerou SOL? Ja nie. Nie preto, lebo by som nevedel odpovedať , ale preto, že nech by som povedal hocičo, bez nasledujúcich nadávok niektorých diskutérov na moju adresu by to neostalo, a bez tých sa pokojne zaobídem. Túto úroveň komunikácie som v SOL nevybudoval ja. Vďaka úrovni diskusie v SOL si ako vlastník média dosiahol unikátne prvenstvo. Si jediný novinár na svete, s ktorým nie som ochotný hovoriť osobne ani pred kamerou SOL. Ľ.V.
P.S.
Pozdravujem obyvateľa – príspevok 4.októbra 7:29. Chápem. Aj mňa pri čítaní niektorých príspevkov napína, ale zvykol som si.

K vyššie uvedeným tvrdeniam Veselického sa v diskusii následne vyjadril poslanec Hanus:

“Zavádzate a hovoríte polopravdy tak, ako je to u Vás zvykom. Kontrola jasne preukázala pochybenia a porušenia zákona pri určovaní Vášho platu. To, čo tu predvádzate a píšete o nepísanom pravidle, teda o zverejňovaní informácií po prerokovaní zastupiteľstvom, sú Vaše výmysly a bludy, na ktoré už skutočne reagovať nemienim.”

Na záver diskusný príspevok ako reakcia na Veselického osočovanie média, ktoré ako jediné v meste a regióne systematicky viac ako dekádu upozorňuje na nehospodárne nakladanie s verejnými financiami a majetkom mesta, na podpisovanie nevýhodných zmlúv a na konanie v rozpore s verejným záujmom či NEkonanie volených zástupcov tam, kde konať v záujme ochrany verejného záujmu mali:

“Lubos, keby som nepoznal fakty a precital by som si Tvoj prispevok domnieval by som sa, ze onedlho budes za svoju nevinnost blahoreceny, co je tusim uz len krok od procesu svatorecenia a umiestneniu Tvojej sochy minimalne v miestnom svatostanku.
Preco?
Lubo, tak primator Ti necha nezakonne 8 rokov vyplacat odmeny, Ty ich prijmes a tu si VEREJNE dovolis hubu otierat o tych, ktori Vam na to pridu?
Lubo, nehanbis sa? Ved uz mas vek na to, aby si mal uctu voci obcanovi. Umyselne spominam obcana, lebo on Ta takmer cely zivot zivi.

Kde sa vytratil ten ferovy, objektivny a cestny Veselicky, ktory sa niekedy dokazal vzopriet nepravde a krivde?

Co sa tyka SOL, tu Ta ziadam, aby si sa vyjadroval s maximalnou pokorou – na SOL si si na naklady vydavatela urobil kampan a ludia Ta zvolili pre Tvoje nazory a vytrvalost presadzovat pravdu. Takze o SOL sa vyjadruj s uctou, ktora mediu prinalezi.“