Skip to content

Autor nápisov na sporiteľni a potravinách je známy. Odhalili ho mestskí policajti.

Načo tam má mesto kamery ? Jáj vlastne nefungujú. Takto písané diskusné príspevky zpravidla vychádzajú z úplnej neznalosti faktov a veľa krát môžu byť dosť zavádzajúce. Včera nám do redakcie zaslala stanovisko Mestská polícia, ktorá vo veci konala. Mestská polícia Sereď <mestskapolicia@sered.sk>  ut 2. 6. 14:18  komu: majko Dobrý deň, v súvislosti s Vaším dotazom Vám oznamujem, že hliadka MsP dňa 31.5.2020 v čase 20:57 hod. spozorovala podozrivú osobu pri budove SLSP na ul. M.R.Štefánika ako píše fixou na dvere budovy. Kontrolou bolo zistené, že sa jedná o 25-ročného Miloša K. z Tešedíkova, ktorý popísal sklo na dverách. Ako dôvod uviedol, že je zamestnancom SLSP a dostal takú úlohu. Informácia o páchateľovi bola poskytnutá vedeniu SLSP. S pozdravom Peter Sokol – – – Takže vinník (páchateľ) je polícii známy a teraz je na poškodenom, či sa bude náhrady škody domáhať. Treba na rovinu povedať, že zďaleka nie vždy tomu tak je. Ak ale bude takéto konanie ignorované alebo bagatelizované, dospejeme do bodu, kedy páchateľ a nielen on pochopí, že po vykonaní skutku nenasleduje trest ani žiadna sankcia a že to je akoby „normálne“ konanie. Ťažko sa následne budeme môcť čudovať, keď množstvo konaní pribudne a náklady na odstraňovanie následkov budú stúpať. Nie, nik neočakáva väzenie, či tvrdé tresty. Ale pokuta a zaplatenie firmy odstraňujúcej nápisy z dverí by možno myslenie ľudí ako Miloš K. z Tešedíkova zmenila. Už publikované materiály k prípadom si môžete prečítať tu: https://www.seredonline.sk/2020/06/02/po-vikende-bolo-napisov-po-meste-viac/ https://www.seredonline.sk/2020/06/01/na-pobocke-banky-niekto-nechal-odkaz/  ]]>