Skip to content

"Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti." – vydal písomné stanovisko výrobca detského ihriska umiestneného v Seredi.

Sereď / „Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.“ – vydal písomné stanovisko výrobca detského ihriska, ktoré je umiestnené vo vnútrobloku činžiakov na Mlynárskej ulici v Seredi. A pokračuje tvrdením, že výsledkom neodborného spôsobu opravy „je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ – presne takéto odborné stanovisko na „údržbu“ detského ihriska nám zaslal jeho výrobca z Českej republiky. Verejná hanba pre  Mesto Sereď a od nás otázka primátorovi a štatutárovi mesta  Ing. Martinovi Tomčányimu – čo tie deti urobili vedeniu mesta a poslancom, keď ich oprávnené potreby sú na konci záujmu a investícií z verejných finančných zdrojov? To naozaj chceme byť mestom na srandu už nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí? Sereď je  v republike väčšinou známa predajom drog, kriminalitou, haldou lúženca pri rýchlostnej komunikácii, torzom bývalého Milexu, raz nenormálne vysokými odmenami udelenými primátorom mesta prednostovi MsÚ  Ing. Tiborovi Krajčovičovi, a inokedy nezákonne určenými  a viac ako 8 rokov tým istým primátorom primátorom   vyplácanými odmenami pre zmenu svojmu zástupcovi  Bc. Ľubomírovi Veselickému. No a po novom neodborným „servisovaním“ (bez súhlasu výrobcu)  detského ihriska tak, že samotný výrobca konštatuje  „Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.“. Na detskom ihrisku sídliska Mlynárska ul, sme stretli mamičku s detičkami, ktoré sa pod nebezpečne trčiacimi  skrutkami hrali niekoľko hodín. https://www.youtube.com/watch?v=k-1qRYklfaI Že pod vedením mesta súčasným primátorom problémov a porušovania zákonov pribúda vieme hlavne na základe vykonaných kontrol hlavnou kontrolórkou Mgr. Zuzanou Horváthovou. Že mesto už nezvládne ani bezpečné priskrutkovanie neudržiavaného ihriska,  je fakt vážny problém pre občanov. Už nie len ekonomický, ale aj bezpečnostný. Kompetentným pracovníkom  sme položili niekoľko otázok. Na ich odpovede sme vzhľadom na dovolenku pracovníčky čakali 10 dní. Tu sú ako nami položené otázky, tak odpovede za vedenie mesta. Modrou farbou sme doložili krátky komentár, aby občan vedel, ako je možné na otázky formálne odpovedať, no vlastne v podstate občanom nič nepovedať. Modrým písmom je náš komentár k odpovediam Mesta Sereď. Bc. Zuzana Vohláriková Prílohypo 1. 6. 11:46 (pred 2 dňami) komu: mne Dobrý deň p. Majko, posielam Vám odpovede na Vaše otázky: 1. su dnes detske ihriska v meste otvorene, alebo zatvorene? Detské ihriská sú zatvorené do odvolania. 2. ak su zatvorene, tak na zaklade akeho nariadenia? Uznesením krízového štábu zo dňa 20.05.2020.     Problémom je, že v odpovedi sa nehovorí, ktorý krízový štáb toto obmedzenie vydal. Nie je to celoštátny – podľa rozhodnutia platného pre celé Slovensko, detské ihriská majú byť otvorené už dávno, no majú byť dezinfikované. V Seredi si ako obyčajne situáciu prispôsobili svojim predstavám a svojvoľne deti obmedzili nad rámec nutnosti a to preto, lebo na dezinfekciu mesto nemalo kapacity. Toľko sme sa dozvedeli zo zdroja priamo z MsÚ. Absurdné v čase, kedy sú milióny presmerovávané na štadión pre dospelákov hrajúcich 1. ligu? Fakty sú teda takéto: Krízový štáb a Úrad verejného zdravotníctva od 5. mája (teda prakticky pred mesiacom)  povolil používanie detských ihrísk a naše deti a ich rodičia sú bezdôvodne, resp. z viny vedenia mesta obmedzovaní nad rámec  opatrení autorít. Na koho povolenie teda čaká primátor Tomčányi? Spolieha sa na odobrenie z Moskvy alebo od Kima zo Severnej Kórei? 3. ak su zatvorene, aky dovod je na taketo obmedzenie vyuzivania ihrisk? Prebieha údržba a opravy detských prvkov. Mechanické a chemické čistenie pieskovísk. Tak teda prebieha údržba a opravy. Čo robilo mesto počas dvoch mesiacov, kedy boli detské ihriská zatvorené a deti boli nútené byť v podstate odizolované doma v panelákoch? Nie je hanbou už samotné takéto „vysvetlenie“ zúfalého stavu ihrísk a ich zatvorenia v čase, kedy v iných mestách deti ihriská využívajú? 4. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia na MsU ci v inej spolocnosti riadenej mestom, pripadne nazov mestom objednanej firmy) vykonaval opravu detskeho ihriska na Mlynarskej ul., kde po „servise“ do volne pristupnej casti ihriska trcali pre zdravie deti nebezpecne skrutky? Požiadavka bola zaslaná Správe majetku Sereď, s.r.o. na základe zmluvy č. 2/2020. Dovolím si verejne zopakovať otázku: kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia na MsU ci v inej spolocnosti riadenej mestom, pripadne nazov mestom objednanej firmy) vykonaval opravu detskeho ihriska na Mlynarskej ul., kde po „servise“ do volne pristupnej casti ihriska trcali pre zdravie deti nebezpecne skrutky?   Ide o otázku na mieste, pretože podľa stanoviska výrobcu, s najväčšou pravdepodobnosťou práve (minimálne) táto osoba svojou neodbornou prácou spôsobila stav, ktorý výrobca definoval, že  „je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ Znamená to teda, že minimálne táto osoba sa bude musieť zodpovedať pred zákonom. S najväčšou pravdepodobnosťou aj osoby, ktorá neodborný zásah do detského ihriska bez súhlasu výrobcu dopustila. 5. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia) preberal od servis vykonavajucej osoby odvedenu pracu? Opravy neboli zatiaľ ukončené a stále prebiehajú. Výsledok opráv máme zadokumentovaný. Opravovanie  opráv  minimálne na tri razy bolo vykonané na základe upozornenia občanom na sociálnej sieti a následne našimi novinami. Nájdu sa poslanci MsZ, ktorí sa na najbližšom rokovaní MsZ verejne zastanú detí a uznesením odsúdia obzvlášť zavrhnutia hodné konanie pracovníka mesta / mestskej spoločnosti a NEkonanie kompetentných zodpovedných osôb vrátane primátora a štatutára mesta Tomčányiho? Alebo opätovne bude snaha nechať tento vážny problém „vyhniť“ a zapadnúť prachom? Nie, nikto si už nemôže zakrývať oči a tváriť sa, že sa nič nestalo. Dnes totiž ide o deti a tie sú chránenými osobami zo zákona. A ich rodičia sú rozhorčení spravodlivým hnevom. Tie 3 a pol cm vytŕčajúce skrutky totiž mohli zabiť, v „lepšom“ prípade  zmrzačiť ich deti a nie deti primátora, vnúčatá viceprimátora či niektorého z poslancov. 6. prosim spristupnit certifikat predmetneho ihriska Viď príloha. Scan10001 Scan1 7. prosim spristupnit reviziu konkretneho ihriska Na detské ihriská uvedené do prevádzky pred 1.1.2020, je povinný prevádzkovateľ vykonať prvú pravidelnú kontrolu do 31.12.2021. Takže dovtedy môžu rodičia očakávať obdobný stav na viacerých ihriskách, alebo sa vedenie mesta vysporiada s „odborníkmi“ mentálne neschopnými uvedomiť si nebezpečenstvo použitia skrutiek pretŕčajúcich do priestoru, v ktorom sa hrajú dvoj, troj či päť ročné deti? 8. kto konkretne (meno a priezvisko, funkcia) za stav detskych ihrisk v meste zodpoveda? Subjektom zodpovedným za stav detského ihriska a plnenie všetkých povinností podľa zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách n bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastník detského ihriska. Opätovne si dovolím zopakovať položenú otázku:  8. kto konkrétne (meno a priezvisko, funkcia) za stav detských ihrisk v meste zodpovedá? Keďže vlastník zariadenia z daní obyvateľov platí zodpovedné osoby s menami a priezviskami, skutočne trváme na zverejnení  mena a priezviska s funkciou, ktorú zodpovedná osoba na meste zastáva. Občan má právo (verejný záujem) poznať, kto za akú prácu poberá mesačne mzdu. Iba týmto spôsobom – verejnou kontrolou – si občanmi platení úradníci a volení zástupcovia uvedomia svoju zodpovednosť a snáď sa zmení aj ich prístup k uloženým povinnostiam. 9. bude voci servisnemu pracovnikovi pripadne inej osobe vyvodena zodpovednost za sposobene bezpesnostne riziko v podobe nebezpecne trciacich skrutiek na predmetnom detskom ihrisku? Ak ano, voci komu konkretne, aka zodpovednost konkretne a kym konkretne ( (meno a priezvisko, funkcia) Po ukončení údržby a opráv bude pracovníkom mesta vykonaná vizuálna kontrola. Ale otázka neznela, čo bude po ukončení údržby vykonané pracovníkom mesta, ale : bude voci servisnemu pracovnikovi pripadne inej osobe vyvodena zodpovednost za sposobene bezpesnostne riziko v podobe nebezpecne trciacich skrutiek na predmetnom detskom ihrisku? Ak ano, voci komu konkretne, aka zodpovednost konkretne a kym konkretne ( (meno a priezvisko, funkcia) 10. ak nie su k dnesnemu dnu pre verejnost otvorene detske ihriska, kedy otvorene budu? Mesto Sereď čaká na uvoľnenie prísnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva. Najskôr budú otvorené detské ihriská bez pieskovísk. Opatrenia  Úradom verejného zdravotníctva  uvolnené boli už dávno. Mesto Sereď – konkrétni zodpovední zamestnanci si toto buď nevšimli z nedbalosti, alebo úmyselne. Oba varianty sú pre občana neprijateľné. Mesto Sereď zastúpené konkrétnymi funkcionármi a pracovníkmi s menami a priezviskami je súčasťou Slovenskej republiky, aj keď sa to pomerne často a mnohým občanom nezdá. Preto sa občania a obyvatelia mesta dožadujú stavu, kedy pre neschopnosť vedenia mesta nebudú obmedzovaní nad rámec nevyhnutný, teda po dobu dlhšiu, ako stanovil ÚVZ. 11. kde sa maju v sucasnosti hrat male deti na sidliskach? Odporúčam tráviť čas s deťmi v prírode. Rodičia nepochybne za radu ďakujú. No nie všetci majú vytvorené podmienky na každodenné chodenie do prírody. Preto od Mesta Sereď pre svoje deti požadujú nie aroganciu a život detí ohrozujúce preliezky, ale dostatok detských ihrísk spĺňajúcich príslušné normy a predpisy.  S pozdravom ____________________________ Bc. Zuzana Vohláriková Oddelenie životného prostredia – – – Aj vy po prečítaní odpovedí máte dojem, že za vami odvádzané peniaze vo forme daní a rôznych neustále sa zvyšujúcich poplatkov do samosprávy sú pre takýto prístup vedenia mesta vyhodené? Aj vám sa zdá, že po viac ako 30-tych rokoch od revolúcie, by si toto volení funkcionári samosprávy a nami platení úradníci nemali dovoliť? Zistiť stanovisko primátora a štatutára mesta  Ing. Martina Tomčányiho k tomuto skutočne vážnemu problému a možnému ohrozeniu detí hrajúcich sa na verejnom ihrisku, za ktoré zodpovedá Mesto Sereď, sa denne snažíme zdokumentovanými pokusmi kontaktovať jeho hovorcu  Bc. Ľubomíra Veselického. Bez úspechu. Služobný mobilný telefón v pracovnej dobe nedvíha a tak po desiatkach pokusov budeme musieť zvoliť účinnejšiu metódu kontaktu s ním. Aby volený a z našich daní platený funkcionár samosprávy v pokročilom dôchodcovskom veku zistil, kto a za čo ho svojou každodennou prácou po dlhé roky živí. Z pohľadu občana, obyvateľa mesta a rodičov detičiek je takýto postoj primátora mesta viac ako smutný. Arogancia moci sa teda v plnej nahote neprejavuje len vo „vysokej politike“, ale aj na úrovni miest a dedín. Pod fotografiami zverejňujeme stanovisko výrobcu preliezky v plnom znení a bez akýchkoľvek obsahových úprav.     Re: detske ihrisko   Doručené Radek Herold   po 1. 6. 17:28 (pred 2 dňami) Preložiť správu Vypnúť pre jazyk: čeština Dobrý den, Pozorně jsem prohlednul přiložené fotografie a mohu konstatovat nasledovné: 1.¨Hřiště na obrázku vypada jako je námi vyráběné.Vzhledem k tomu,že nám nebyla předložena faktura dodavatele,nemohu potvrdit ani vyvrátit toto tvrzení.Jedná se totiž o hřiště několik let staré a my mnoho našich výrobků prodáváme prostřednictvím našich obchodních partnerů v ČR i ve SR.Stejně tak je možné od nás hřiště zakoupit jako  “skladačku” a podle certifikovaného  návodu a instrukcí ji sestavit.Toto může i tzv koncový zákazník. 2. Hřiště je ve velmi žalostném stavu – tzn že zrejmě provozovatel hřiště – v tomto případě město Sereď nekonalo pravidlené servisní prohlídky a ani roční POVINNOU kontrolu dětského hřiště podle EN 1176 : 2018 .Pokud by toto konalo věřím,že by nedošlo ke stavu,který vidíme. 3. Někdo se zřejmě pokoušel “ opravit “ hřiště velmi neštastným a především neodborným způsoběm a výsledkem je až životu nebezpečné “dětské hřiště “ Těžko říci,kdo takto a proč učinil.Každopádně PLNOU ZODPOVĚDNOST za stav tohoto hřiště nenese dodavatel (naše firma)  ale provozovatel (předpokládám město Sereď,které dle zákona za provoz a bezpečnost hřiště zodpovídá). Mrzí nás,že na výrobních štítcích je uvedena naše firma a tento tragický stav hřiště nám “ dělá “ reklamu.Žádáme tímto aby zodpovědná osoba plně postavila k tomuto případu a vše dala dohromady.Mohlo dojít k fatálním následkům na životě děti.Stačilo tak málo – zvednout telefon nebo napsat email A některých z našich obchodních partnerů ve SR toto hřiště uvedl do bezpečného  stavu.Jakkoliv opravovat nebo upravovat hřiště bez vědomí dodavatele Je porušením norem – potažmo zákona. Žádáme tímto způsobem o OKAMŽITOU NÁPRAVU a pokud bude poškozeno ‘jméno naší firmy obrátíme se na příslušný soud. s pozdravem Radek Herold  jednatel Herold – dětský svět a zahrada sr.o. Kutná Hora. Česká republika – – – K problému ihriska sme sa v štúdiu stretli s mamičkou  Katarínou Tauferovou a poslancom MsZ  Mgr. Tomášom Karmažínom, ktorí sa o ihrisku rozprávali pred kamerou: https://www.youtube.com/watch?v=6Hrp94ZK2f0 (Záznam bol vyhotovený krátko pred prijatím odpovedí od Mesta Sereď a stanoviska výrobcu preliezok.) – – – So stanoviskom výrobcu sa plne stotožňujeme. Vzhľadom k neodborným zásahom do preliezok takýmto konaním voči chráneným osobám vzniklo výrazne zvýšené riziko úrazu až smrti dieťaťa hrajúceho sa na ihrisku, podávame v tejto veci trestné oznámenie. O riešení prípadu orgánmi činnými v trestnom konaní budeme verejnosť informovať. Skôr publikované materiály vrátane kompletnej dokumentácie nájdete tu: https://www.seredonline.sk/2020/05/21/kto-ohrozuje-bezpecnost-nasich-deti-hrajucich-sa-na-detskych-ihriskach/]]>