Skip to content

Za stav chodníkov v centre, sa vedenie mesta môže hanbiť

Nejde o úvahy, ale nespochybniteľné fakty, ktoré sú podložené aktuálnou foto dokumentáciou. Väčšinu chodníkov a kritizovaných miest pred samotným publikovaním článku fotografujeme týždne až mesiace, aby nik nemohol povedať, že a jedná o stav náhodný, prípadne že kompetentní o kritizovaných nedostatkoch nemohli vedieť. Práve systematická dokumentácia dokazuje buď nezáujem samosprávy, resp vedenia MsÚ riešiť infraštruktúru mesta nachádzajúcu sa v zúfalom stave, alebo neschopnosť vedenia mesta systematicky sa vysporadúvať s problémami. Zničené chodníky prerastené burinou sa žiaľ nenachádzajú len v okrajových častiach mesta, ale v úplnom centre a nevyhovujúce sú najhlavnejšie migračné trasy po meste. Náhodný turista prechádzajúci mestom vidí skutočne a bez preháňania rozpadnuté chodníky kritizované na  SOL už roky. Ide o oblasť svetelnej križovatky pri Hutníku a to z oboch strán cesty. Dnes prinášame fotografie dokumentujúce stav verejne prístupných miest – chodníkov pred Progresom. Ide o frekventované miesto naozaj dobre viditeľné nielen z osobných áut, ale aj autobusov, ak trasou prechádzajú. Nevyhovujúcou kvalitou chodníkov ale trpia najmä občania denne chodiaci po týchto zbytkoch chodníkov, keďže v 21. storočí pod pojmom chodník  by sme mali mať na mysli niečo úplne iné, ako vidíme na priložených fotografiách. Úlohou tohto článku nie je zisťovať, komu patria pozemky a kto by mal či mohol údržbu vykonávať. Jednoducho ide o verejný priestor a ten má byť mestom udržiavaný tak, aby vyhovoval nielen po stránke funkčnej, ale aj bezpečnostnej a v neposlednom rade estetickej. ]]>