"Verím, že vďaka skúsenosti s povodňou spred dvoch rokov nečakali so založenými rukami, kým sa zopakuje. Alebo áno?" – Ján Budaj, minister ŽP

&

Na foto je obec Pichné, ktorou dnes prehrmela povodeň. Na mieste boli aj ľudia z Slovenských vodohospodárskych stavieb (organizácia MŽP). Z priloženej fotky je zrejmé, že ide o typický lievik. Riziko povodne je viac než vysoké. Veľkú povodeň tu mali už pred dvomi rokmi. Vedenie obce si iste bolo vedomé, že pred povodňami by ich ochránili iba vodozádržné poldre. Lesy nad obcou si totiž už dávno vyrúbali. Nahradili ich polia, zvažujúce sa dolu, do dediny. Verím, že vďaka skúsenosti s povodňou spred dvoch rokov nečakali so založenými rukami, kým sa zopakuje. Alebo áno? Skúsenosť tejto povodne v oboci Pichné nechám preskúmať odborníkmi na tvorbu krajiny a zverejnim ich ako ilustráciu dobrých aj chybných zásahov v krajine.
Zdroj: FB
]]>

redakcia

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.