Skip to content

Práve teraz: Šintavské deti BEZPEČNE na prázdniny" – mobilné detské ihrisko je plné detí – AKTUALIZOVANÉ

Mobilnom detskom dopravnom ihrisku projektu  „BEZPEČNÉ MESTO“ striedajú deti všetkých ročníkov  ZŠ v Šintave. Po pol hodinových intervaloch sa menia na stanovištiach kde získavajú vedomosti z dopravnej výchovy, poskytovania prvej pomoci a následne praktickej jazdy na detskom dopravnom ihrisku, na ktorom sú kužeľmi vytýčené trasy a pri cestách sú reálne dopravné značky, s ktorými sa detičky môžu stretnúť v bežnej cestnej premávke. Inštruktáž vykonáva preventistka  OR PZ Galanta, Dáša Kollárová.   – – – AKTUALIZOVANÉ – pridané VIDEO z akcie: https://www.youtube.com/watch?v=VyGNOKYVUjU Dopravné ihrisko je o 12:00 hodine k dispozícii pre družinárov a verejnosť. O 15:00 hodine na ihrisko prídu šintavskí škôlkári. Mobilné detské dopravné ihrisko bude pre deti zo Šintavy k dispozícii dnes do  17:00 hodiny. O 15:00 hodine sú na ihrisko pozvaní aj rodičia detičiek, ktorí si budú môcť vypočuť krátku inštruktáž ako postupovať pri úrazoch detí a to napr. zlomeniny končatín, poliatie vriacou vodou, zástava dýchania, a skúsiť praktické poskytovanie prvej pomoci a resuscitáciu. Počas predpoludnia deti z hasičského krúžku v spolupráci s DHZ Šintava vykonali dve ukážky protipožiarneho útoku a školákom predviedli, ako vyzerá a čo dokáže hasičské auto. Počas konania akcie detičky zo Šintavy čaká prekvapenie v podobe ľadovej drte ako občerstvenia od  GM Coffee. Pre deti zo Šintavy dnešnú akciu pripravilo OZ Občan rozhodni s projektom BEZPEČNÉ MESTO. Akcia je pripravená v spolupráci s OR Policajného zboru v Galante, profesionálnou záchranárkou  Zitou Csemezovou a sponzormi  HRACHOSTAV s.r.o. a GM Coffee. Reportáž z celého dňa uvidíte tu na SeredOnLine.sk]]>