neporiadok pred mestskou nehnuteľnosťou, iní sa pýtajú, aký má Mesto Sereď dôvod na ubytovávanie ľudí parkujúcich luxusné autá pred ubytovaním určeným pre sociálne prípady a ľudia bývajúci na Trnavskej ulici alebo chodiaci po chodníku denne do práce sa sťažujú na autá arogantne  odparkované priamo na chodníku. V každom prípade si verejnosť oveľa citlivejšie všíma, na čo vynakladá mesto naše spoločné peniaze a koho bezstarostný život my všetci spolufinancujeme v mestskej – teda znovu v našej nehnuteľnosti. Zaujíma vás, prečo sú zabednené niektoré okná na Mestských sociálnych bytoch? My to vieme veľmi dobre, pretože sa nás práve tento problém spôsobený Mestským úradom v Seredi za ktorého chod zodpovedá štatutár a primátor mesta  Ing. Martin Tomčányi a následne nezákonným rozhodnutím Obce Šintava za čias vtedy starostu obce Miroslava Holičku, už dlhšie ako tri roky osobne dotýka. Vedenia mesta sme sa spýtali na konkrétny byt, ku ktorému Mesto Sereď dokonca vyhotovilo samostatný vchod a schodište. Dnes je zabednený a neobývaný. Materiál o „osude“ tohto bytu pripravujeme.      ]]>

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.