Skip to content

Poslanci OZ Váhovce doručili starostovi obce "Žiadosť o zvolanie obecného zastupiteľstva obce Váhovce"

„Žiadosti o zvolanie obecného zastupiteľstva obce Váhovce“ adresovanú starostovi obce JUDr. Adriánovi Kubicovi.      ]]>