Skip to content

Dve posledné rokovania poslancov v Šintave sa natiahli. Ako dopadne to dnešné?

Obyvateľov obce zaujal hlavne bod týkajúci sa kanalizácie a vytápania niektorých častí obce počas dažďov. Jednoznačne je potrebné  odstaviť odvodnenie zvodov zo striech u tých obyvateľov, ktorí zvody zo striech majú vyústený práve do kanalizácie. Poslanec Kavoň  svojským poprepájaním káblov  využil nepevno inštalovaný projektor a oboznámil ako poslancov, tak verejnosť so svojimi  návrhmi možného zamedzenia vytápania kanalizáciou a to zakopaním  retenčných nádrží, ktoré by podľa neho problém raz a navždy mali vyriešiť.  Riešenie, ktoré by Kavoň pravdepodobne nenavrhol  vtedy, kedy by poznal , ako problematiku zvládajú inde vo svete. Následne poslanec  sa Šimulčík  vyjaril, že riešením je odvedenie dažďových vôd mimo kanalizáciu. Poslanci riešili aj obsah letáka, ktorým by obec vyzvala obyvateľov a majiteľov nehnuteľností k obmedzeniu vypúšťania dažďových vôd do kanalizácie. Poslankyňa  Lenka Hanáková   navrhla rozumný obsah  letáku občanom oznamujúci, že nie je prijateľné odvádzanie dažďovej vody do kanalizácie, nakoľko táto nemá dostatočnú kapacitu. Kavoň na obyvateľov chce skôr apelovať s tým, že by si oni samotní mali uvedomiť potrebu byť solidárnymi. Toto ale fungovať zjavne nebude  a morálny apel poslanca Kavoňa smerom k občanom  veľkú pochvalu asi nezožne v momente, kedy ľudia v časti obce budú po ulici opätovne „naháňať“ vyplavené hov*á  a z kríkov a stromčekov zvesovať použitý toaletný papier. Svoju verziu týkajúcu sa kanalizácie predstavil aj Šimulčík. Počas bodu programu diskusia si poslanci OZ ale aj verejnosť pozreli šesť minútové video, v ktorom odborník na stavebný zákon  Ing. Dulla vysvetlil kto a prečo v konaní týkajúcom sa stavby schodov v Sociálnych bytoch mesta Sereď pochybil. Jednoznačne zodpovednosť voči poškodeným vlastníkom susednej nehnuteľnosti nesie Obec Šintava a v danom čase jej starosta  Holička, ktorí vo veci vydali nezákonné rozhodnutie.  Napriek tomu  Obec Šintava vedená jej štatutárkou a starostkou Stanislavou Režňákovou  sa s poškodenými občanmi – vlastníkmi susednej nehnuteľnosti  do dnešného dňa nevysporiadala. Dokedy mienia finančné náklady za svoje chyby volení zástupcovia prenášať na občanov? Ďalšie  rokovanie OZ by malo byť  21. 09. 2020, teda dnes o 18.00 hodine. Dnes teda bude rokovanie OZ obsahujúce asi 20 bodov. Takže to vyzerá na dlhý zápas. Zvládnu ho poslanci aj starostka? Ďalšie zaujímavé body z dvoch predchádzajúcich rokovaní preberieme v momente, kedy to bude vhodné v záujme zachovania kontextu a súvislostí pre čitateľa a občana.]]>