Skip to content

Novela zákona o odpadoch úspešne prešla

Ministerstva životného prostredia vedeného Jánom Budajom z tohto týždňa: Jan Budaj

Veľký úspech novely zákona o odpadoch, ktorý som v uplynulom týždni predkladal v NRSR. Poslanci nedali na strašenie obchodných skupín, hoci. proti zákonu sa zmobilizovali rôzne záujmové zväzy. O čom hlasovalo tých 130 poslancov ? 1. Obce budú mať konečne garanciu, že ak ľudia separujú, neskončia separované druhotné suroviny na jednej halde, čiže na zmesovej skládke. 2. Organizácie zodpovedné za separáciu a odvoz separovaných surovín im už nebudú mocť vyhrážať jednostranným zrušením zmluvy. 3. Novelizácia umožňuje zrátať náklady súvisiace so separáciou a uložením odpadov a žiadať od výrobcov (tzn. pôvodcov budúcich odpadov) také poplatky, aby pokryli náklady. Konečne bude šanca, aby sa viac separovalo a menej ukladalo na skládky. 4. Novelizácia vracia termín 1.1.2022 ako štart zálohovania PET fliaš a hliníkových obalov. Na jar sme termín odložili z obavy, že nezvládneme pandémiu, dnes vieme, že odkladanie nemá zmysel – sme a budeme odkázaní s ňou žiť.
Ďakujem poslancom koalície aj opozície za podporu.
]]>