zber evidentne nefunguje tak, ako má. Už pri odovzdaní zberu triedeného odpadu mestom ohlásenej spoločnosti, sme verejne upozorňovali na podstatne znížený komfort pre obyvateľov mesta. V podstate dvojnásobne  dlhé intervaly odberu odpadu považovali za nereálne aj niektorí nad vecou rozmýšľajúci poslanci, my sme tvrdili, že problém skladovania odpadu mesto prenieslo na občanov a to tým, že triedený odpad sa bude hromadiť doma. Sklo dokonca mesiac. Absurdné? Pre vedenie mesta Sereď asi nie… To sme ešte netušili, že zber nebude fungovať v určené dni – na čas odberu zabudnime úplne – a dokonca niekedy ho proste firma nevykoná. S najväčšou pravdepodobnosťou tomu tak je aj teraz, nakoľko už tretí týždeň od rodinného domu triedený odpad nik neodviezol. Keď si predstavíme, že dva týždne bol odpad skladovaný za ohradou v priestoroch dvora a následne ďalšie dva týždne čaká vyložený na ulici mi napadá otázka, čo v meste pod vedením primátora Tomčányiho okrem evidentne predraženého kupovania hobby rozprašovača vodnej pary a jeho upevnenia na hnilú trúbku izolačnou páskou ešte funguje? Je smutné, že vedenie mesta nereaguje na žiadne podnety, nemá ochotu vysvetliť občanom zúfalý stav v riadení mesta a vecí verejných a obyvateľom  sa viaceré niekedy fungujúce služby rozkladajú pred očami. Dokedy budú stav tolerovať poslanci MsZ a dokedy sa budú tváriť, že je všetko v poriadku? Problémy so zberom triedeného odpadu a neúmerným prenesením ďalších nákladov na obyvateľov mesta, sme podrobne rozoberali už v článku, ktorý bol publikovaný začiatkom roka: https://www.seredonline.sk/2020/01/13/na-uliciach-su-kopy-separovaneho-odpadu-obyvatelia-o-zmenach-zavedenych-mestom-nevedia-k-comu-doslo/]]>

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.