Skip to content

Na absenciu priechodu pre chodcov cez SOL upozornila obyvateľka mesta dávno

na konci ulice nie je priechod pre chodcov. V tej súvislosti sme teda ešte v auguste napísali toto: „Ďalším problémom ale je bezpečnosť ľudí ktorí prídu na koniec chodníka a majú záujem dostať sa na druhú stranu cesty. Absentuje tu totiž priechod pre chodcov. Ľudia idúci na železničnú stanicu tak musia križovať cestu bez priechodu a akéhokoľvek označenia. Dokedy budeme čakať na inde úplne normálne – pre bezpečnosť ľudí štandardné dopravné značenie? Na železničnú stanicu denne chodia stovky študentov a detí, ktoré cestujú do školy. Začneme problém riešiť až keď príde k tragédii? V lete sme uverejnili tieto dve fotografie zaslané čitateľkou. Síce tento týždeň nezrazilo dieťa a ku kolízii došlo o cca 30 či 50 metrov ďalej, no pointa je tá istá. Čakali sme na tragédiu? Nezvýšil by vodič pozornosť, keby sa autom blížil k vyznačenému priechodu pre chodcov? Nuž, je veľa vecí, na ktoré upozorňujeme a vedenie mesta ako aj poslanci MsZ majú pocit, že sú najmúdrejší, nenahraditeľní a jedine ich (NE)konanie je správne. Teraz ale ku kolízii chodca s autom došlo. Naozaj sa nenájde nik konkrétny, kto by za tento trestuhodný stav verejne prijal a niesol zodpovednosť? Nenapadne  poškodenej ale aj vodičovi pýtať sa, ako je možné, že na takto chodcami frekventovanom úseku  nie je priechod pre chodcov?]]>