Skip to content

„Hrdina“ Macho sa pred trestný súd znovu nedostavil

obžalovaný starosta obce Šoporňa  Mgr. Adrián Macho súhlasil s pojednávaním v jeho neprítomnosti. Na úvod je potrebné povedať, že mimoriadne dobre Obcou platený advokát zastupujúci aj A.Macha na pojednávanie meškal 17 minút. Jedine hanbou  pre advokáta a tým aj obžalovaného Macha sa dá nazvať takéto meškanie a výhovorka na veľkú premávku, či nehodu na ceste. Ak ovšem účastníkom nehody nie je meškajúci advokát osobne. Advokát má na pojednávanie ísť s dostatočným predstihom, aby trápne nezdržoval súd, prokurátorku a ostatných prítomných. Osem minút pred deviatou hodinou konečne súd mohol začať pojednávať  a na súde včas prítomná prítomná prokurátorka Okresnej prokuratúry pokračovala v čítaní dôkazných materiálov  obsiahnutých v spise. – – – Obžalovaný Mgr. Adrián Macho súhlasil s prednesením záverečných rečí a v ďalšom konaní súdu v jeho neprítomnosti. Prokurátorka OP aj právny zástupca obžalovaného Macha po ukončení dokazovania prečítali záverečné reči. – – – Obžalovaný a v trestnej veci súdený Adrián Macho sa na pojednávanie teda znovu nedostavil. Keď prítomný na pojednávaní bol – odmietol vypovedať. Vyzerá to teda tak, že Adrián Macho je „hrdinom“ len pri odmietaní sprístupňovať zo zákona verejné informácie občanom a dokonca aj orgánom zo zákona dohliadajúcim na zákonnosť konania volených zástupcov a verejných činiteľov. Na vysvetlenie svojho konania a obhájenie ho pred súdom už odvahu nemá. Na neprítomnosť na súde má obžalovaný Macho právo. On však nie je bežným občanom, ale starostom a štatutárom obce, voleným funkcionárom a verejným činiteľom, ktorý skladal sľub občanom mimo iné aj že bude dodržiavať zákony. A máme tu ešte aj morálku a etiku. Ale to je podľa všetkého v súvislosti nielen s touto samosprávou čistou utopiou… V súvislosti s predmetným prípadom (ale aj ďalšími) dávame do pozornosti už nápadnú nečinnosť poslancov OZ a najmä hlavnej kontrolórky, ktorá má za povinnosť nezákonné konanie v obci kontrolovať a v prípade zistenia nezákonného stavu, aj konať v súlade so zákonom. Napríklad podaním trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní. Po niekoľkých rokoch nekonania hlavnej kontrolórky sa naskytá otázka, prečo tomu je tak? Odpoveď však musia hľadať a nepochybne aj nájsť kompetentné orgány – – – Rozsudok bude Okresným súdom vyhlásený v stredu 21.10. 2020 o 12:30 hodine.]]>