Skip to content

Starosta obce Šoporňa Adrián Macho je vinný – vyniesol dnes rozsudok sudca Okresného súdu

sudca Okresného súdu v Galante vyniesol rozsudok voči obžalovanému  Mgr. Adriánovi Machovi – vinný. Sudca OS v Galante obžalovaného  Mgr. Adriána Macha uznal vinným zo spáchania prečinu marenia úlohy verejným činiteľom § 327 odst. 1 Tr. zákona  a odsúdil ho uložením peňažného trestu vo výške 1000 Eur s tým, že ak odsúdený Macho uvedenú čiastku nezaplatí, bude musieť nastúpiť na výkon trestu v trvaní troch mesiacov. Sudca v odôvodnení rozsudku mimo iné povedal:Adrián Macho prokuratúre znemožnil plnenie úloh vyplývajúcich jej priamo zo zákona o prokuratúre. Zmaril plnenie dôležitej úlohy Súd vykonal dokazovanie a dospel k jednoznačnému záveru, že obžalovaný sa dopustil žalovanej trestnej činnosti na skutkovom základe, ako mu bolo kladené v obžalobe „Starosta Macho bol povinný riadiť sa príslušnými zákonmi.“ „Okresná prokuratúra konala v súlade so zákonom“ Starosta Macho obce bol povinný s prokuratúrou spolupracovať Sudca OS prokuratúre vytkol formálne nedostatky v obžalobe aj v úkone prehliadky iných priestorov a pozemkov (obecného úradu), ktoré však nemali vplyv na trestné konanie. „Obžalovaný nespolupracoval s prokuratúrou a už tým sa dopustil žalovanej trestnej činnosti“ Jedná sa o rozsudok prvostupňového súdu a procesné strany si nechali lehotu na rozhodnutie, či sa voči rozsudku OS odvolajú. Rozsudok teda nie je právoplatný. Obsahu obžaloby sa budeme venovať v samostatnom článku. Vyhlásenie rozsudku OS rovnako prinesieme z audio záznamu.]]>