minister Životného prostredia SR Ján Budaj  Sereď, kde sa osobne pozrel na viac ako 40 ročnú skládku lúženca, ktorý vznikol ako odpad pri spracovávaní niklovej rudy. Ján Budaj je prvým ministrom ŽP, ktorý sa osobne pozrel na niekoľko miliónov ton obsahujúcu skládku odpadu a to z vrchu skládky. Osobne videl to, čo nám obyvateľom mesta Sereď a priľahlých obcí po dlhé roky tak vadí. Už v októbri tohto roku sa podarilo v odbornom časopise ENVIROMAGAZÍN vydávanom Slovenskou agentúrou životného prostredia patriacou pod MŽP uverejniť článok, vďaka ktorému sa nielen odborná verejnosť dozvedela, ako vyzerá naoko neškodná skládka lúženca v čase, kedy tony jemného zdraviu škodlivého prachu sú vetrom rozfukované zo skládky na mesto. Tu si celé číslo časopisu môžete prelistovať aj online: https://online.fliphtml5.com/rtvb/fjpz/#p=1 Cez QR kódy si každý záujemca môže priamo načítať a spustiť videozáznamy dokumentujúce priamo rozfukovanie zo skládky. Aj odborníci tento stav videli viac menej po prvý raz. O ďalších krokoch smerujúcich k eliminácii tejto dlhoročnej envirozáťaže v našom regióne, budeme čitateľov informovať. ]]>

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.