Skip to content

Ako si plní Mestská polícia povinnosti počas pandémie?

ilustračná foto, archív SOL

príspevok svojim obsahom priamo poukazujúci na nečinnosť Mestskej polície v Seredi:

P.F. 2021 všetkým ľuďom dobrej vôle aj Sereďanom. Vážení začína nový rok a problém starého roka stále pretrváva ide hlavne o : “Pod priame riadenie primátora podlieha aj mestská polícia”. Prosím Vás , videl niekto členov polície (ktorých je neviem presne, ale údajne 25 kusov ) chodiť po meste a vykonávať službu v zmysle nariadenia vlády ?, asi nikto, lebo títo darmožráči sedia ako vši v kožuchu na služobni , sú hermetický uzatvorení a to preto aby ich asi nezastihla táto pandémia. Po meste chodia ľudia, dovolím si povedať viac ako 60% takýchto debilov chodí bez ochrany ich smradľavej huby a raťafáka. Kde je mestská polícia ??????? prečo nekontrolujú porušenia vládneho nariadenia ???????? prečo takýmto idiotom nedávajú pokuty ??????? to je čistá nečinnosť od polície , ktorí sú veľmi dobre platení z našich daní. Ale pes je zakopaný zrejme inde : Čo primátor ktorý má familiárny názov “veľké brucho” je hluchý ?, slepý ?? alebo nedajbože hlúpy ????, keď takéto nariadenie pre tých jeho darmožráčov čo sedia len v budove nevydá aby takto svojou preventívnou a represívnou činnosťou zabránili šíreniu pandémie. Asi ” veľké brucho ” pozabudol, alebo mu niekto zabudol povedať, že samosprávy zabezpečujú plnenie vládnych nariadení. Je na Vás všetkých či predmetnú skutočnosť prejdete mlčky, alebo sa pridáte k tým čo tento neduh veľkého brucha a jeho verných darmožráčov budete odsudzovať a verejne pranierovať. Budú aj taký ktorý ho budú voliť, lebo šijú spolu do jedného vreca. Bolo by dobré, keď, že začína nový rok, začať aj s čistením ” tohto Audiášovho chlieva” , veď ide aj o Vaše zdravie a Vaše životy.
O stanovisko k diskusnému príspevku sme požiadali vedenie MP v Seredi, ktoré sme dostali e-mailom včera vo večerných hodinách. Uverejňujeme ho bez akýchkoľvek zmien.
Dobrý večer!
Mestská polícia je riadená a plní pokyny náčelníka mestskej polície, ktoré sú v súlade zo zákonmi SR a nariadeniami hlavného hygienika SR . Tvrdo sa ohradzujem voči tvrdeniam, že primátor mesta Sereď by negatívne ovplyvňoval svojimi rozhodnutiami činnosť mestskej polície. Práve naopak , podporuje mestskú políciu, zaujíma sa o jej  činnosť. Pravidelne na dennej báze sa stretáva so mnou s náčelníkom a spoločne hľadáme riešenia ako v čase pandémie riešiť napätie v spoločnosti s “ ľudským prístupom“. K uvedenému dodávam, že mestská polícia si plní povinnosti bez ohľadu na to či je pandémia alebo nie je. Máme dostatok ochranných pomôcok pre výkon služby, žiadne “ úľavy“ mestskí policajti nemajú! Mestská polícia, je tu   pre našich občanov a preveríme každý oznam / podnet / , od každého občana. Nedá mi nezareagovat na hanlivé až urážlivé postrehy anonymných občanov o našej práci . Sme v prvej línii v boji s pandémiou, častokrát nevieme s kým prichádzame do kontaktu, či je zdravý alebo chorý . Nekastujeme ľudí,   riešime podnet. Sme poriadkový útvar a mimo zákonných prestávok v službe a dokumentovaní udalostí sú mestskí policajti  nepretržite v  našom služobnom obvode, t.j. kataster mesta Sereď. Mestskí policajti by si zaslúžili viacej úcty a rešpektu a ja za nimi plne stojím, lebo si ich prácu vážim.
     S pozdravom náčelník MsP Sereď
                              Mgr. Ladislav Fabo
]]>