Skip to content

Premeny si po čase ani neuvedomujeme

Všetko okolo nás sa mení a zabúdanie na veci minulé je prirodzené. Menia sa ľudia, prostredie i budovy, v ktorých žijeme. Iba dobová fotografia je dokument, ktorý nám ukazuje stav z pred viacerých rokov, a pripomína, ako ten-ktorý objekt v minulosti vyzeral. V dokumentácii mestských budov je snímka starej mestskej polície. Bola na Poštovej ulici. Áno. V takýchto priestoroch mestskí policajti začínali. Na veľmi skromné podmienky, v ktorých vtedy pracovali, si niektorí ešte dobre pamätajú. Budova v tvare L s garážou bola niekoľkokrát stavebne upravovaná. No radikálna zmena však nastala až v roku 2012. Vtedy bola zrekonštruovaná iná budova mesta na Jesenského ulici a mestská polícia bola do nej presťahovaná. Starú budovu mesto predalo, nový vlastník ju zbúral a dnes na jej mieste stojí nový dvojpodlažný polyfunkčný objekt. Hlavnú myšlienku tohto článku doplním o Sokratov výrok: „Tajomstvo zmeny nespočíva v boji s tým čo bolo, ale v budovaní toho čo bude.“   zdroj: sered.sk]]>