Skip to content

Profesionálne odchyty psov v Seredi

Mestský úrad Sereď /  Mesto Sereď, rovnako ako všetky obce a mestá, má povinnosť zabezpečiť na svojom území odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat. Takisto je povinné prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Z tohto dôvodu má mesto Sereď od júla 2020 uzatvorenú zmluvu o odchyte túlavých zvierat s bezpečnostnou službou Defense Pro, s.r.o. Otázky na to, ako vyzerá táto spolupráca v praxi nám zodpovedal manažér spoločnosti, Ing. Jaroslav Vavro. Čo robiť, keď v Seredi uvidím voľne sa pohybujúceho psa? Máte tri možnosti. Túto udalosť nahlási buď na mestský úrad, na mestskú políciu alebo priamo na telefónne číslo našej spoločnosti. Na odchyt psíka vyrážame vždy až na pokyn MsP. Prídeme na miesto, zviera odchytíme a prevezieme ho do našich kotercov vo Veľkom Bieli. Po odchyte skontrolujeme psíka čítačkou čipov a zistíme, či je zviera začipované alebo nie. Pokiaľ psíček čip má, kontaktujeme priamo jeho majiteľa, ktorého oboznámime s tým, že psík sa voľne pohyboval po meste a dohodneme si jeho odovzdanie majiteľovi. Najčastejšou otázkou zo strany majiteľov býva „čo si máme vziať, koľko za psíka platíme?“ Na prevzatie psíka potrebujete iba doklad o vlastníctve psíka a vlastný občiansky preukaz, pri prevzatí nám neplatíte nič. Ak pes začipovaný nie je, neznamená to, že majiteľa nemá. V takomto prípade psíka inzerujeme a jeho majiteľa dohľadávame všetkými dostupnými cestami v spolupráci s mestskou políciou a mestským úradom. Ak sa majiteľa psíka nepodarí nájsť, prevážame ho do OZ Slobody zvierat, kde sú následne vykonané všetky povinné veterinárne úkony a po dobe karantény je zvieratko dané na adopciu novému majiteľovi. Aké odchytové pomôcky pri vašej práci používate? Na odchyt psíkov máme pracovný postup schválený ŠVPS. Väčšina psíkov si nevyžaduje použitie odchytových pomôcok, stačí nám milý prístup a nejaký ten pamlsok. Odchytovú tyč a podberák so sieťou, ktoré sú schválenými pomôckami, používame iba vo výnimočných prípadoch. K našej základnej výbave patria rukavice proti škriabancom a jedna pevná rukavica, ktorá je odolná voči hryznutiu. Plynovú pištoľ na použitie uspávacích šípok používať nesmieme, s tou môže disponovať výhradne veterinár. Odchytený psík je následne uviazaný na vôdzku, umiestnený do vhodnej prepravky a vozidlom schváleným na odchyt psov ho prevážame do odchytových kotercov, kde prebehne kontrola čítačkou čipov. Ako vám pomáha pri vašej práci povinnosť čipovať psy? Zabezpečiť čipovanie psíka je zákonná povinnosť každého jeho majiteľa. Ten je podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov povinný zabezpečiť trvalé označenie psíka čipom. V praxi slúži čipovanie psa na jednoduchú identifikáciu zvieraťa a preukázanie majiteľa v prípade straty a čo je dôležité, obsahuje kontaktné údaje na majiteľa. Splnením tejto povinnosti dokážete spoľahlivo zabezpečiť, že psík sa k vám domov dostane ešte v ten deň, ako sa nám ho podarí odchytiť a nebude jedným z nešťastníkov, ktorí čakajú na svojho majiteľa dni, týždne, alebo v niektorých prípadoch mesiace. Koľko psíkov ste odchytili v Seredi za minulý rok? Za rok 2020 sme mali v meste Sereď celkom 6 odchytov, z toho iba 4 psíci boli odovzdaní Slobode zvierat. Ani jeden psík nebol uspaný, ani jeden psík nebol zranený. Kontakty E-mail: odchytpsov@defensepro.sk Mobil: 0915 729 969 , 0948 684 548 Web: www.defensepro.sk   Karanténna a odchytová stanica Defense Pro, s.r.o.  

zdroj: sered.sk
]]>