Skip to content

Ako je možné, že obvinený František Böhm mal k dispozícii strelnú zbraň?

Ako je možné, že obvinený František Böhm mal k dispozícii strelnú zbraň?
V súvislosti so zastrelením sa Františka Böhma sa vyrojilo množstvo otáznikov o motívoch jeho konania či sa dokonca spochybňuje samotná samovražda. Mne v súvislosti so zastrelením sa Františka Böhma chýba od polície akákoľvek informácia, či použitú strelnú zbraň mal v legálnej držbe samotný Böhm alebo člen jeho rodiny alebo zbraň mal v nelegálnej držbe.
Keďže polícia túto informáciu obchádza mlčaním, tak predpokladám, že použitá zbraň bola v legálnej držbe Františka Böhma., pretože to je veľký problém na strane polície. Je zrejmé, že keby táto zbraň mu bola ako obvinenému z obzvlášť závažného zločinu korupcie dočasne políciou odňatá a uložená do úschovy, tak by sa podstatne obmedzila možnosť takéhoto jednoduchého skratkovitého či premysleného samovražedného konania. Pravdaže by sa tým zabránilo aj ďalšiemu negatívnemu ohrozeniu, že by mohol zraniť iné osoby, čo sa vraj aj stalo, keď došlo k závažnému zraneniu strelou do hrudníka jeho manželky. Je len logickou úvahou, že obvinený z takéhoto závažného zločinu sa mohol kedykoľvek dostať do konfliktu s políciou a použiť uvedenú zbraň, ak by sa napríklad nedostavil k vyšetrovaciemu úkonu a bolo by prikročené k jeho policajnému predvedeniu.
Prečo teda František Böhm mal v osobnej dispozícii strelnú zbraň, ak existuje pokyn vedenia polície, ktorým v každom prípade vyšetrovanej trestnej veci, ak obvinený je držiteľom strelnej zbrane, tak táto má byť okamžite políciou zaistená (obvinený je povinný ju vydať) a má byť uložená na príslušnom policajnom útvare až do právoplatného rozhodnutia príslušným orgánom? Každý držiteľ strelnej zbrane musí spĺňať v zmysle zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a strelive § 19/ podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti. Je pravdou, že právna kvalifikácia zločinu, z ktorého bol František Böhm obvinený nespochybňuje jeho bezúhonnosť v zmysle § 19 ods. 1, písm. a/, avšak podľa ods. 2, písm. f/ „za spoľahlivú osobu sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto podľa zistení útvaru Policajného zboru nedáva záruku, že zbraň nezneužije.“
Každému policajtovi muselo byť jasné, že ak obvinenému hrozí vysoký trest a zároveň je držiteľom strelnej zbrane, potom jeho spoľahlivosť je závažne spochybnená, keďže nemožno vylúčiť, že túto strelnú zbraň nezneužije a ohrozí nielen svoj alebo aj životy a zdravie iných osôb. Z tohto dôvodu mala byť príslušným policajtom (vyšetrovateľom) Františkovi Böhmovi po vznesení obvinenia s najvyšším urýchlením strelná zbraň odňatá a uložená do úschovy.
Zdroj: FB
]]>