Skip to content

Odosielateľ z Brezna do Serede poslal už dve zásielky. Ich doručenie (prvej z nich) mešká dva týždne

pred 16-timi dňami bola obyvateľovi mesta z pošty v  Brezne zaslaná poštová zásielka 1. triedou. Poštovné na tovar v hodnote 6 Eur činilo 3,65 Eur. Tovar mal byť doručený v nasledujúci deň, najneskôr však na deň druhý. Nebol. Ani na tretí deň, štvrtý, piaty … ani na šestnásty deň. Adresát bývajúci v Seredi na tovar čaká a potrebuje ho. Preto mu odosielateľ presne o týždeň posiela identický tovar v hodnote 6 Eur s poštovným 3,65 Eur opätovne. Pre istotu po uplatnení reklamácie na pošte v Brezne, odosielateľ cestuje do Banskej Bystrice a poštovú zásielku 1. triedou zasiela do Serede z krajského mesta. Čo myslíte, prišiel tovar na druhý deň ? Nie ! Ani na tretí, štvrtý, piaty – tovar nebol doručený Slovenskou poštou doteraz ! Takže krátky sumár. Tovar v hodnote 6 Eur odosielateľ zaslal adresátovi 2 krát s tým, že Slovenskej pošte zaplatil 2 krát poštovné vo výške prakticky 8 Eur. Využil dve pošty (pre istotu) vo viere, že tovar adresát dostane. Nedostal. Ešte včera v nočných hodinách v systéme sledovania zásielok Slovenskej pošty obidve zásielky figurovali ako na ceste. Rozmýšľate ako je to možné, keďže do troch dní v civilizovanom svete doručujú poštu do džungle odľahlých stepí ba dokonca na vrtné plošiny uprostred mora, či odľahlé miesta na Aljaške? Bezmocný odosielateľ podal dve reklamácie a bezmocný adresát, ktorý v dobierke bude mať Slovenskej pošte zaplatiť za tovar meškajúci minimálne 16 dní poštovné vyššie ako je hodnota tovaru. Kontaktovali sme hovorkyňu pošty s otázkou ako je takýto stav v 21. storočí, v krajine s počtom obyvateľov menšej ako jedno predmestie bežnej svetovej metropoly možný. Hovorkyňa Slovenskej pošty nám odpovedala nasledovné: Dobrý deň, Pre narastajúci počet nakazených zamestnancov Slovenskej pošty COVIDom-19 je situácia s doručovaním zásielok v meste Sereď veľmi vážna. Celkovú absenciu práceneschopných na Pošte Sereď 1 v súčasnosti tvorí až 55% chýbajúcich zamestnancov a cez víkend sme zaznamenali úmrtie jednej doručovateľky. Z tohto dôvodu je doručovanie na tejto pošte obmedzené a niektoré zásielky môžu meškať. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí a klientov prosíme o pochopenie a trpezlivosť. – – – Rešpektujeme situáciu, v ktorej sa seredská pošta nachádza. No pýtame sa verejne. Nebolo by férové a korektné zo strany Slovenskej pošty obyvateľov mesta a klientov Slovenskej pošty informovať o takto zúfalom stave v organizácii proaktívne, teda z iniciatívy samotnej Slovenskej pošty? Musí vedenie pošty čakať na oprávnené sťažnosti rozčúlených poškodených adresátov – čakateľov na nedoručené, meškajúce zásielky? Prečo pošta neupozornila na týždne trvajúcu neúnosnú situáciu a nedala usmernenie klientom radšej využiť inú formu doručovania, napr. kuriera? Čo bude nasledovať? Áno, prirodzená a oprávnená otázka. Podľa vyjadrenia vedenia pošty na seredskej prevádzke sa nachádzajú vrecia neroztriedených a do systému neprijatých zásielok. Nepochybne sa medzi nimi nachádzajú aj dve konkrétneho adresáta čakajúceho týždeň resp. dva týždne na niečo, čo potreboval v danom čase a nie dnes, resp. možno o tri či štyri dni – ak vôbec tovar bude mať kto na adresu doručiť. Po roztriedení zásielok mu prídu obidve. Má ich vyzdvihnúť, zaplatiť presných 100 % navyše a tým „posvätiť“ legalizovať a akceptovať takéto bezprecedentné zlyhanie Slovenskej pošty? Načo bude adresátovi o 100 % viac tovaru, ako skutočne objednal? Má adresát odmietnuť jednu zo zásielok prevziať? Pošta vráti túto zásielku odosielateľovi. Bude chcieť zaplatiť spiatočné poštovné, to znamená zaplatí za nekvalitné služby, ktoré ovplyvniť nedokáže? Na tieto otázky dnes hovorkyňa odpovedať nevedela… Pri podávaní reklamácie v Brezne bola odosielateľovi podaná informácia, že zásielka sa stratila. Odosielateľ má čakať na vyriešenie reklamácie 30 dní. Skutočne je pošta v stave, že nie je schopná plniť svoje základné funkcie? Nebolo by lepšie odbremeniť pracovníkov pošty od predaja šampónov, hračiek, zubných pást, aviváže, knižiek, množstva žrebov a losov a ostatných zbytočností a špecializovať sa na doručovanie zásielok, teda na to, na čo pošta v civilizovanej spoločnosti slúži už viac ako 100 rokov? Z informácií týkajúcich sa súčasnej situácie na pošte v Seredi usudzujeme, že sa jedná o  stav skutočne výnimočný. Áno, dvojtýždňové meškanie doručovania zásielok je skutočne neakceptovateľné. My domáci ale vieme, že seredská pošta bola problémom aj pred rekonštrukciou, je problémom po nej a komplikácie v súvislosti s COVID-19 tento stav len vyostrili a opätovne na neho upozornili vedenie organizácie. Vedenie Slovenskej pošty by si už konečne malo uvedomiť, že fungovanie organizácie súčasným spôsobom je dlhodobo neudržateľné. A problém by malo riešiť vtedy, kedy je ešte riešiteľný. Od prvého podania zásielky v Brezne teda uplynulo16 dní. Dnes sa v monitorovacom online systéme Slovenskej pošty objavila informácia, že zásielka bola prijatá na poštu v Seredi. Podľa systému z Brezna do Serede putovala dlých 16 dní !! Odosielateľovi došla správa, že bol pokus o doručenie zásielky a nikto nebol doma, teda nedošlo k jej prevzatiu. Toto je ale klamstvo. Účelovo pošta zavádza, žiaden pokus o doručenie vykonaný nebol. Stále máme za to, že klient je schopný skôr akceptovať ospravedlnenie, ako pokus o vyvinenie sa po 16 dňoch meškania klamstvom a robením s odosielateľa aj adresáta totálnych idiotov. Ešte k tomu za ich peniaze. Doručenie aspoň jednej z odoslaných zásielok na adresu adresáta oznámime v aktualizácii tohto článku. – – – Systém Slovenskej pošty ešte dnes ráno ukazoval, že zásielky sú „V preprave“: ]]>