Skip to content

Jeruzalem a Betlehem pred 10 rokmi…

Fotografická spomienka na Jeruzalem a Betlehem z pred 10 rokov. Odvtedy sa toho zmenilo veľa. Politicky, ale hlavne celosvetovou pandémiou koronavírusu, ktorý paralyzoval viac či menej všetky ekonomiky sveta.

Dnes je sviatok viažúci sa práve na tieto aj nami navštívené miesta. Už druhý rok namiesto cestovania spomíname a plánujeme, čo bude, keď bude lepšie…

Ak chce bežný človek pochopiť Izrael, musí ho navštíviť. Odporúčame…