Skip to content

K historickým dokumentom patrí stará technika

Stovky kníh, originálov dobových novín a časopisov, ako aj iných doplnkov si okrem novej priestrannejšej knižnice v štúdiu žiada aj ďalšie doplnky. Budú nimi historické premietačky, kamery a fotoaparáty, ktoré zbierku významným spôsobom doplnia, nakoľko práve v týchto dňoch väčšina z vydražených vecí dorazila (doviezol Marek – vďaka) z Českej republiky, kde predsa len k histórii majú dlhodobo kladnejší vzťah, ako my Slováci. Ak niekto disponuje starými materiálmi (fotografie, negatívy, diapozitívy noviny, časopisy a pod.) z rokov 1968 až 1989, neváhajte a ponúknite ich na zachovanie do štúdia, kde sú zhromažďované a k dispozícii na štúdium novodobých dejín ČSSR. Ďakujeme.            ]]>