Skip to content

Do prírody v okolí bývalého Campingu chýba chodník. Priestor je po desaťročia zónou oddychu a prechádzok

****************
**CAMPING **- ako sa mesto postavilo k problematike prístupu do campingu, kde chýba chodník a bezpečná cesta okolo ihrísk? Je to pozitívne alebo negatívne? Čo na to hovoríte? 
Dobrý deň,
na pracovnej porade konanej dňa 1. 4. 2021 boli primátorom a prednostom MsÚ informovaní vedúci útvarov mestského úradu o obsahu mailu prijatého z adresy ***********@gmail.com.
Primátor sa k požiadavke riešenia označeného ako extrémny problém cesty do campingu vyjadril tak, že zámer zvýšiť bezpečnosť obyvateľov je dobrý, ale realizácia požiadaviek ako sú chodník, retardéry, zelené šikany a cyklotrasa podlieha rozhodnutiu zastupiteľstva v rámci prípravy rozpočtu na rok 2022. Zároveň upozornil na skutočnosť, že združenie občanov na sociálnej sieti v skupine pod názvom „***********“ vo svojom e-maili neoznačilo žiadnu osobu, ktorá by v mene skupiny vystupovala ako kontaktná osoba pre styk so samosprávou.
Zdroj: FB
]]>