Skip to content

Ďalšie historické časopisy, film plný propagandy, knihy aj 52 ročný reklamný prospekt TUZEXu

V ponuke na dražbe boli aj zaujímavé knihy z celej Českej a Slovenskej republiky, z ktorých sedem  skončilo práve v Seredi. Jedna – GULAG je pohľadom do Sovietskych táborov lokalizovaných hlavne na Sibíri, kde boli internovaní politickí oponenti J.V. Stalina a ďalších komunistických totalitných politikov. Návod na filmovanie 8 mm kamerou je atrakciou, ktorá pobaví nejedného fanúšika moderného filmovania digitálnou technikou. No a autentický pohľad do histórie ponúknu ďalšie knihy týkajúce sa obdobia pred Novembrom 1989. Obohatením zbierky historických premietačiek sú dva kúsky – 16 mm MEOPTA a skutočne historický kúsok – premietačka na DIA pozitívy. Aby toho nebolo málo, za zmienku stojí spomenutie reklamného prospektu, vlastne bulletinu na socialistický obchod  TUZEX z roku 1969. Práve tento kúsok sa zachoval niekde v Českej republike dlhých 52 rokov – narodeniny teda oslavujeme spolu… Originál  16 mm filmu pod titulom „Pod praporem strany“ s už spomenutou 16 mm premietačkou  MEOPTA sú kombináciou zaručujúcou autentické oboznámenie sa s propagandou komunistického režimu z pred roka 1989. Zhruba 50 až 90 rokov staré vkladné knižky  – opätovne originály – už len doplňujú bohatú zbierku dokladujúcu život v bývalom Československu v minulom storočí. Aj tieto originálne archívne materiály budú k dispozícii na štúdium historických udalostí tak veľmi sa dotýkajúcich Československa a teda aj Slovenskej republiky, ako jedného z nástupníckych štátov po ČSSR, resp. ČSFR.  ]]>