Skip to content

Zásahový tím MEDVEĎ rozhodol o uspatí medveďov, ktoré stratili plachosť vo Vysokých Tatrách

Zásahový tím MEDVEĎ rozhodol o uspatí medveďov, ktoré stratili plachosť vo Vysokých Tatrách
Štátna ochrana prírody roky varuje všetkých poľovníkov pred nevhodným prikrmovaním, ktoré láka divú zver bližšie k obciam. Rovnako upozorňuje starostov a občanov podhorských a horských obcí pred zlým nakladaním s odpadmi. Jedno aj druhé spôsobuje nežiadúcu zmenu chovania divokých zvierat (synantropnosť). Dochádza u nich ku strate plachosti a ku zmene spôsobu ich obživy, ktoré sú nevratné. Synantropné jedince sa už nevedia vrátiť k pôvodnému spôsobu života a držia sa v blízkosti ľudských sídel. V prípade medveďa tak vzniká riziko kolízií tejto šelmy s človekom.
Štátna ochrana prírody konštatuje, že napriek jej varovaniam a napriek dotáciám Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP), ktoré smerovali do horských obcí na zabezpečenie ochranu ich odpadových stojísk, v mnohých horských obciach si so svojimi odpadmi nevedia poradiť. A tak tam pretrvávajú problémy s jedincami medveďov, postihnutých synantropiou. Napríklad na jeseň minulého roku bol široko medializovaný incident, kedy skupina medveďov, vnikla do prevádzky cukroviniek vo Vysokých Tatrách. Túto skupinu už vtedy monitoroval Zásahový tím Štátnej ochrany prírody „MEDVEĎ“, ale plašením a zaháňaním dosiahol, že sa synantropné medvede napokon stiahli mimo obec.
Na jar tohto roku sa tá istá skupina synantropných medveďov vrátila do osád Vysokých Tatier. Zásahový tím sa v zmysle predpísaných postupov uistil, že metódy odstrašovania a zaháňania sú v ich prípade neúčinné. Preto došlo k rozhodnutiu o uspatí a eutanázii 2 medveďov.
S plašením a zaháňaním problémovej medvedice s mladými sa štátni ochranári zo zásahového tímu pre medveďa hnedého zaoberali viac ako rok. Posledné mesiace vyskúšali všetky možnosti, vrátane pokusov o zmenu ich návykov. Medvedica s tromi mladými však stratili plachosť, pravidelne navštevovali ľudské obydlia, kde nachádzali potravu predovšetkým v nedostatočne zabezpečených kontajnerových stojiskách na odpad. Pri stretnutí s človekom medvede nejavili známky plachosti a nereagovali ani na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi a na lokality sa neustále vracali.
Štátni ochranári pracovali aj s možnosťou umiestniť subadultné medvede do odchovného zariadenia. Ale dlhodobým pozorovaním medvedej rodiny to odborníci vyhodnotili ako nevhodné riešenie, keďže medvede už prekročili vek, kedy by bola nádej na odvyknutie od synantropného spôsobu chovania vo voľnej prírode. Akcia Zásahového tímu MEDVEĎ prebehla profesionálne a pod dozorom veterinárneho lekára.
„Chránime priestor divočiny a v nej aj veľké šelmy. Ale v situácii, ak sa z niektorých šeliem stanú synantropné zvieratá a ohrozujú ľudí na území obcí, niet inej cesty, ako problémové zviera odchytiť, uspať a eutanazovať. Zásahový tím MEDVEĎ preukázal svoju akcieschopnosť,“ podčiarkol minister životného prostredia Ján Budaj. Zároveň doplnil svoj apel: „Apelujeme na všetkých ľudí, miestnych podnikateľov a samosprávu, aby sa správali zodpovedne pri zabezpečovaní odpadu. Ak si nechceme zničiť bohatstvo autentickej prírody, ktoré sme zdedili po svojich predkoch, chovajme sa voči nej s rešpektom a úctou. Problémy nikdy nespôsobujú medvede, ale neporiadni ľudia, ktorí ich doslova lákajú na prah svojich domovov alebo reštaurácií.“
Mnohé stojiská odpadov vo Vysokých Tatrách sú v žalostnom stave a to aj napriek tomu, že v minulosti rezort životného prostredia financoval ich zabezpečenie miliónovými dotáciami a státisíce dal aj Úrad vlády SR. Zabezpečiť komunálny odpad pred medveďom hnedým je pritom povinnosť, ktorá vyplýva obciam zo zákona o odpadoch.
Minister Budaj upozorňuje horské a podhorské obce, že Slovenská inšpekcia životného zefektívnila kontroly kontajnerových stojísk s komunálnym odpadom. Zatiaľ čo v roku 2019 vykonala 151 kontrol, v minulom roku to bolo už 360 kontrol. Z toho v 284 prípadoch zistila porušenie platnej legislatívy a momentálne vo viacerých prípadoch prebieha správne konanie o uložení pokút, alebo kontrola plnenia nariadených nápravných opatrení.
MŽP ponúka obciam odbornú a finančnú podporu. Trvale sa zaoberá aj problémom synantropie medveďov, v rámci čoho rokuje s našimi aj zahraničnými zoologickými záhradami, podporuje posilnenie Inšpekcie životného prostredia a zlepšenie spolupráce štátnych ochrancov prírody so samosprávami na všetkých tých územiach, kde existuje riziko straty plachosti a synantropie medveďov.
„Zachovanie autentického rázu našej horskej krajiny je vecou nás všetkých. Ak sa jej vzdáme, potom zanecháme našim potomkom lesy, ktoré už nebudú pôvodnou slovenskou prírodou s jej jedinečnou biodiverzitou, ale iba komerčnými parkami,“ uzavrel minister Ján Budaj.
Zdroj: FB
Z diskusie pod statusol ministra Budaja:
Nie je lepsi odstrel starsich medvedov ako usmrtenie a vyhladovanie 4 mladat?
Milan Majtan
. Vážený pán poľovník, iste viete, že medveď hnedý je u nás celoročne chránené zviera, nemôžete si doň zastrielať. rovnako iste viete, že za odpady zodpovedá ich pôvodca, a za odpadové hospodárstvo konkrétna obec (mesto). Napr. v minulom roku malo mesto Vysoké Tatry na svojom území 115 nezabezpečených miest (stojísk) odpadu. Chodili sa tam kŕmiť medvede, ale mesto i tak stojiská kontajnerov s odpadmi nezabezpečilo. Inšpekcia MŽP vykonávala kontroly, varovala… márne. Len sme si potvrdili, ako je ťažké poraziť ľudskú ľahostajnosť a ignoráciu zákonov. Mesto Vysoké Tatry videlo riešenie v tom, že sa poľovníkom , ako ste Vy, rozdajú povolenky na odstrel medveďov. to značilo v minulosti odstrel spravidla najkrajších (trofejných) kusov. Poľovníci dokonca medvede vnadili do blízkosti sídiel, aby potom na ne „museli“ poriadať poľovačky. Takého poľovky sme odmietli a ochranu územia pred synatropnými jedincami zabezpečujeme prostredníctvom odborníkov Štátnej ochrany prírody. Časy poľovníckeho strieľania trofejných kusov sa minulý rok skončili. Dotyčných poľovníkov, čo si radi zastrieľali (pričom niektorí vraj vedeli povolenku na odstrel aj výhodne speňažiť) tá zmena podnes veľmi hnevá. Od minulého roku je ale koniec „regulačných odstreľov“, medvede rieši Zásahový tím Štátnej ochrany prírody . Ten eutanázuje výlučne jedince, ktoré sa odborne a dlhodobo sledujú, odháňajú a zásah nastáva až vtedy, keď sa preukáže úplná strata plachosti. MŽP plní prísľub : 1. chránime vzácne šelmy pred poľovníckym lovom. 2. vyzývame starostov aj občanov podhorských a horských obcí ku poriadkumilovnosti a ku úcte k divokej prírode, ktorú nám zanechali naši predkovia. 3. Ak ale pre neporiadnosť v odpadovom hospodárstve predsa len jednotlivé šelmy stratia plachosť a mohli by ohroziť ľudí v intraviláne obcí – potom zasiahne tím MEDVEĎ. Takže tak…
]]>