Skip to content

Večerní Praha, FÓRUM, komunistickí pohlavári a staré ŠPZ

Nežnej revolúcie Novembra ´89. Tentokrát príchodom Mareka z Prahy v našom archíve skončili počas týždňa vydražené noviny Večerní Praha z 29. 08. 1968. Ide o mimoriadne dobre zachovalý originál tlačených novín pre ČSSR z historicky zaujímavej doby. Noviny   FÓRUM  rovnako vydražené sú síce len jedny, no na Slovensku spolu s Večrní Prahou sú zaujímavosťou a unikátnym študijným materiálom danej doby. Z revolučného obdobia 1989-90 pochádza aj  časopis  STEZKA, ktorý ale svojim obsahom evidentne na revolučné dianie nereagoval. Pre rozhľadenejších najmä pamätníkov doby sú nie neznámymi podobizne komunistických pohlavárov Československa, Nemeckej demokratickej republiky, Poľska, Maďarska, Bulharska, Rumunska a dokonca aj Albánska. Chce to ešte rovnaké decentné (podľa možnosti čierne) rámiky a konečne zavesenie týchto ľudí tam, kde patria – do histórie… Knižku   Velký převrat, či snad revoluce sametová  už takmer niet kam umiestniť, police v knižnici v štúdiu si vyžadujú výrazné rozšírenie priestorov. Zaujímavé doplnky sú v podobe skutočne staručkých ŠPZ – evidenčných tabuliek áut pochádzajúcich zo Sovietskeho zväzu (Ost bloku), ktoré sme vydražili skôr z recesie. Ich stav nie je najlepší a s odstupom času môžeme povedať že zodpovedá krajine, z ktorej pochádzajú… Ďalšie vydražené materiály čakajú na doručenie od ich predchádzajúcich majiteľov a následne na transport na Slovensko, ktorý sa uskutoční znovu vďaka Marekovi.]]>