Skip to content

Prvé obvinenia v kauze nelegálnej skládky v obci Žitavce

„Dobrý deň, 30.03.2021 bolo v zmysle Trestného poriadku vznesené obvinenie dvom právnickým osobám a jednej fyzickej osobe a to za zločin neoprávnené nakladanie s odpadmi formou spolupáchateľstva a fyzickej osobe aj za prečin zneužitie právomoci verejného činiteľa. Rozhodnutie o vznesení obvinenia ešte nie je právoplatné, nakoľko všetci obvinení si prostredníctvom svojich obhajcov podali sťažnosť proti uzneseniu K poslednej otázke – Polícia vo Vrábľoch preveruje podozrenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Viac informácií s ohľadom na vyšetrovanie nie je možné poskytnúť.“ Na základe týchto dostupných informácií nemáme pochybnosť o tom, že spomínanou fyzickou osobou voči ktorej bolo vznesené obvinenie je práve starosta obce Žitavce. Potvrdzuje to aj fakt, že v policajnom vyjadrení je napísané, že obvinená fyzická osoba je zároveň aj verejný činiteľ, a jediný verejný činiteľ zapletený do tejto kauzy je práve spomínaný starosta. Ten je teda dokonca obvinený aj za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Fakt že obvinená osoba bola zároveň aj verejným činiteľom, dáva tejto kauze o to väčší spoločenský rozmer, pretože sa tu jasne ukazuje ako ľudia, ktorý mali chrániť záujem občanov mohli robiť presný opak a zneužiť verejnú funkciu na osobný prospech. Vývoj vo vyšetrovaní budeme pozorne sledovať. Aktuálne musí prokurátor rozhodnúť o spomínaných sťažnostiach voči obvineniu. Veríme však, že obzvlášť v prípade dvojnásobného obvinenia verejného činiteľa je enviromentálna záťaž takéhoto obrovského rozmeru a nespochybniteľnosť mnohých dôkazov dostatočná, aby sa obvinenie stalo právoplatným. ]]>