Skip to content

Originálne insignie ako symbol štátnej moci ČSSR a plynová detská maska

Ďalším vydraženým tovarom je nová detská plynová maska so zapečateným filtrom. Je dobre, že tento typ masiek pochádzajúci z čias tzv. „Studenej vojny“ v našej časti sveta končí už len v múzeách…  ]]>