Skip to content

Balenie obedov so sebou, izolácia a opatrenia počas pandémie, na svete vyprodukovali stovky tisíc ton odpadu navyše – VIDEO

odpad si platíme hneď niekoľko krát. Po prvý raz v poplatku za obal, v ktorom si odnášame obed. Pri jednom nákupe tak môžeme zaplatiť aj Euro navyše. A po druhý raz, keď sa z pozície daňového poplatníka skladáme na jeho likvidáciu. Počas protipandemických opatrení boli všetky možnosti konzumácie jedla v reštauráciách či nákupných centrách úplne zakázaná a tak zákazníci boli odkázaní brať zabalené jedlo so sebou. Pri nákupe obedového menu napr. v čínskej „výžerke“ si predajca účtuje poplatok vždy za každý obal. V prípade už spomenutých čínskych „výžeriek“ treba k tvorenému odpadu prirátať aj paličky a v prípade prakticky všetkých ostatných poskytovateľov stravovacích služieb spravidla aj plastový príbor a k polievke lyžičku. Účty z ďalších nákupov: Iba v piatok do objektu bývalého MILEXu v Seredi bolo nelegálne navozených niekoľko druhov odpadu. Staré látky, oblečenie, kabelky a iný už na likvidáciu určený tovar a – cca 50 ton plastového odpadu prevažne zloženého práve zo zlisovaných  plastových obalov používaných aj na balenie jedla. Odpad, ktorý sa vyviezť na nelegálnu skládku oplatilo viac, ako ho recyklovať. Čím to bude? Že by organizovanými skupinami nemajúcimi strach na Slovensko odpad voziť vo veľkom? A žeby tolerovaním nezákonného konania dokonca aj niektorými vysoko postavenými a občanmi platenými funkcionármi samospráv? O nezákonne na mestskom pozemku skladovanom plastovom odpade dovážanom zo zahraničia sme písali napr. aj tu: https://www.seredonline.sk/2021/01/07/64668-tekadex-bopal-kroslak_dlhy_sered-odpady/ https://www.seredonline.sk/2021/01/11/taketo-haldy-plastoveho-odpadu-zo-zahranicia-na-mestsky-pozemok-navozil-podnikatel-kroslak-tomcanyi-a-krajcovic-nezasiahli/ https://www.seredonline.sk/2021/01/13/mesto-vysutazilo-noveho-spracovatela-bioodpadov/ https://www.seredonline.sk/2021/01/18/vyzva-niektorych-poslancov-primatorovi-mesta-vo-veci-bezodkladneho-odstranenia-nelegalne-skladovaneho-plastoveho-odpadu-z-mestskeho-pozemku/ https://www.seredonline.sk/2021/01/09/moj-postoj-k-obchodnej-verejnej-sutazi-na-pozemok-v-malom-haji-poslankyna-maria-fackovcova/ https://www.seredonline.sk/2021/01/29/plastovy-odpad-v-malom-haji-reakcia-na-primatorovu-odpoved/ … a v ďalších článkoch. – – – Tony starých látok, oblečenia, kabeliek a iných doplnkov navozených do objektu bývalého MILEXu ako vidieť na videozázname, začínajú žiť vlastným životom. Mnohé kúsky oblečenia dostávajú novú šancu na uplatnenie u bezdomovcov a sociálne odkázaných jedincov. Či to je dobre, ťažko dnes povedať. https://www.youtube.com/watch?v=Ed719CqnC6s Kto a na koho náklady zlikviduje balíky plastového odpadu ešte jasné nie je. Opätovne vyzývame občanov, aby si všímali vykladanie podozrivého odpadu na verejné priestranstvá, ale aj do opustených skladov a pod. Zabráňme stavu, kedy sa zo Slovenska a špeciálne z nášho mesta  stane odpadisko Európy! Ďakujeme.  ]]>