Skip to content

Spravodlivosť neprišla a už ani nepríde

ide o spravodlivosť. Treba ale povedať, že nielen o spravodlivosť pre tých, ktorí sa za svoje neľudské činy mali zodpovedať pred zákonom, teda komunistických pohlavárov zodpovedných za totalitný režim do r. 1989 a za streľbu a zmarenie stoviek životov ľudí, ktorí sa cez Železnú oponu pokúšali opustiť ČSSR smerom na západ. Ide nám o spravodlivosť pre tých zpravidla mladých  na hraniciach zastrelených ľudí, ktorí vďaka komunistickým pohlavárom nedostali šancu dožiť sa 96 rokov ako Ľubomír Štrougal, 90 rokov ako Vratislav Vajnar, či 97 rokov ako bývalý generálny tajomník KSČ Miloš Jakeš. V súčasnej dobe obžaloba, ktorá s obžalobou aj tak meškala prakticky 30 rokov, stíhanie Štrougala a Vajnara zastavila pre ich zlý zdravotný stav. Pýtame sa takto verejne, kto sa zaujíma o tých 280 zabitých, z toho 145 zastrelených ľudí, ktorí sa pokúsili ujsť z Československa do Rakúska a Nemeckej spolkovej republiky? Pre ľudí, ktorí by snáď chceli minulý režim obhajovať pripomíname fakt, že pohraničiari na Železnej opone do občanov Československa utekajúcich na západ nielen strieľali, ale najmenej 9 osôb bolo zaživa roztrhaných strážnymi psami. Pripomíname tiež, že na západ utekali celé rodiny aj s deťmi. O Železnej opone si dostatok informácií môžete prečítať tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezn%C3%A1_opona]]>