Skip to content

Bezpečne v komunite Sereď: správa z programu ochrany verejného zdravia za prvý polrok 2021

VÝSLEDKY MESTO SEREĎ počet zrealizovaných pravidelných zberov pracovníčkami združenia 6 zberov počet zlikvidovaných injekčných striekačiek pracovníkmi 8 ks počet zlikvidovaných injekčných striekačiek na základe podnetu obyvateľov 8 ks počet zlikvidovaných injekčných striekačiek v spolupráci s užívateľmi drog 28 273 ks lokality, v ktorých boli injekčné striekačky nájdené: Železničná stanica, ulica Dionýza Štúra, Šintava Ak nájdete voľne pohodenú striekačku, kontaktujte Združenie STORM: www.zdruzeniestorm.sk FB: Združenie STORM FB: Bezpečne v komunite Sereď kontaktné centrum ZÓNA Ivana Krasku 2464/38, 926 01 Sereď (poliklinika Sereď) tel.: +421 917 816 654 Pozrite si kompletnú správu: http://www.seredskenovinky.sk/pictures/web/files/bezpečne_v_komunite_SERED_1_.pdf     zdroj: seredskenovinky.sk]]>