Skip to content

Občianske protesty sa pravdepodobne rozšíria v jesenných mesiacoch

ľudia si stále akosi neuvedomujú, že sú len nástrojom týchto strán a politikov k získaniu moci aj za cenu propagandy a klamania voličov, že pri ich vláde by takéto opatrenia neboli potrebné. Nie však korona je, resp. bude najväčším problémom veľkého množstva občanov Slovenska. Vysoká zadĺženosť ľudí  veľa krát zaviazaných hypotekárnymi úvermi k splácaniu na dlhých 30 či 35 rokov s najväčšou pravdepodobnosťou v dohľadnej dobe dostane do problémov, alebo dokonca viacmenej „existenčne zlikviduje“ mnoho najmä mladých rodín. Nikto totiž nepočítal s takto vážnymi problémami prakticky zo dňa na deň a so svojimi financiami väčšina ide na doraz. S najväčšou pravdepodobnosťou postupne začnú stúpať úrokové sadzby na úveroch a tie sa následne pre mnohých ľudí môžu stať nezvládnuteľným bremenom na ich chrbáte už teraz, alebo onedlho. Už dnes je počuť stále viac ľudí, ktorí na to aby si aspoň ako tak dokázali plniť záväzky, musia sa obmedziť v kvalite kupovaných potravín, či iných tovarov dennej spotreby. Toto samozrejme nie je dlhodobo únosné a je len otázkou času, kedy nedostatok dopadne aj na deti. Mnohé krajiny vďaka logickým rozhodnutiam politikov vyplácali  tzv. helikoptérové peniaze, ktoré pomohli prežiť ľuďom tie najťažšie časy. Pochopili totiž, že príjmy počas lockdownu drvivej väčšine ľudí výrazne klesli. No ich výdavky pochopiteľne zostali zachované, prípadne sa mohli aj navýšiť. U nás žiaľ k takýmto opatreniam nedošlo. (Tejto téme sa budeme venovať v samostatnom článku). V súčasnej dobe máme za sebou druhú vlnu a očakávame tretiu vlnu šírenia koronavírusu, tentokrát tzv. Delta variantu Covidu 19. Nie je cieľom tohto článku rozoberať či to bude práve Delta a či sa jedná alebo nejedná o prirodzený alebo umelo vytvorený vírus. Cieľom článku je poukázať na to, že tretia vlna ak tu už náhodou nie je, tak nepochybne príde na jeseň. A práve jeseň bude pravdepodobne časom, kedy tisíce ľudí pocítia problémy so splácaním dlhú dobu  odkladaných  splátok úverov. Splátky pravdepodobne budú navýšené  a na ľudí dopadnú aj ďalšie náklady vyplývajúce z neskutočného zdražovania množstva tovarov a služieb. Dá sa preto predpokladať, že súčasné protesty boli len malou skúškou a predzvesťou niečoho podstatne väčšieho. Na záver považujem za nevyhnutné uviesť chybu ktorej sa v súvislosti s vnímaním  štátom poskytovanej pomoci ľudia dopúšťajú. Túto (pomoc) neposkytuje žiaden politik z vlastného vrecka, ale ide o verejné finančné zdroje, teda peniaze nás všetkých, ktorými môžeme zmierniť následky krízy pre spoločnosť. Akékoľvek privlastňovanie si zásluh za vyplácanú pomoc akýmikoľvek politikmi – už vôbec nie opozičnými ktorí dlhodobo boli účastní alebo tolerovali rozkrádanie štátu, je amorálne a je zneužívaním neznalosti občanov. Nech to pre niekoho vyznieva akokoľvek nepochopiteľne,  situáciu a ďalšie fungovanie v krajine môže významným spôsobom ovplyvniť výlučne vakcinácia dostatočného počtu obyvateľov. Toto nám za posledných sto rokov dokázala história a my len môžeme byť radi, že vedecké poznanie je dnes na úrovni zabezpečujúcej nám pomerne rýchlo dostatok vakcín. Treba si uvedomiť, že v minulosti by pri pandémii rovnakých rozmerov mŕtvych s najväčšou pravdepodobnosťou bolo podstatne viac.]]>