Skip to content

Koniec týždňa a prvá návšteva v múzeu? Ukrajincov zaujal hlavne Černobyl

Múzeum bude online verejnosti prístupné niekedy koncom augusta na samostatnom webe a všetky materiály na štúdium pravdepodobne od konca septembra, alebo začiatku októbra 2021. Samostatná študovňa je už dnes vybavená nábytkom, zasadačkou, trezorom a študenti zaujímajúci sa o problematiku podrobne, budú mať možnosť študovať nepretržite aj niekoľko dní. Podmienky na to budú vytvorené rovnako v priebehu asi dvoch mesiacov. Kontakty na web múzea a podmienky štúdia v jeho priestoroch zverejníme v dohľadnej dobe.             ]]>