Skip to content

Niekoľko kompletných sérií odznakov po bývalej NHS prišlo do múzea totality dnes

Ak čitatelia majú k dispozícii obdobné upomienkové predmety na NHS, radi ich na pamiatku zachováme pre ďalšie generácie, ktoré po tomto závode budú poznať žiaľ len ruiny nevyužitých stavieb v areáli a haldu na mesto vetrom rozfukovaného lúženca. ]]>