Skip to content

Dozor príslušníkov mestskej polície na priechodoch pre chodcov

Od štvrtka 2. septembra opäť začal príslušníkom Mestskej polície každodenný ranný dozor na priechode pre chodcov. V blízkosti škôl je totiž počas školského roka v ranných hodinách zvýšená premávka a policajti pomáhajú žiakom bezpečne prechádzať cez vozovku. Dozor je vykonávaný v čase od 7:30 do 8:00 hodiny. Túto činnosť vykonávajú príslušníci MsP už cez 20 rokov. V roku 2012 pomáhali dozor vykonávať aj miestni seniori. V tom čase išlo o grantový program nadácie Orange: „Zelená pre seniorov“. Seniori mali vydané poverenie Okresným dopravným inšpektorátom v Galante. Pre ich zdravotné problémy a nezáujem bol projekt po určitom čase ukončený. Dozor má teda vo svojej kompetencii už výlučne iba mestská polícia. Táto ich činnosť má preventívny aj výchovný charakter. Rodičia by ale svoje deti mali ešte pred nástupom do školy naučiť pravidlám bezpečného prechádzania cez cestu a to najmä, že: • môže vstúpiť na vozovku len vtedy, ak sa pozrie vľavo, potom vpravo a zasa vľavo a len vtedy, ak sa nepribližuje automobil; • nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad; • má zásadne cez cestu prechádzať po priechode pre chodcov; • má cez cestu prechádzať najkratším smerom – kolmo; • nesmie vstúpiť na vozovku, keď svieti na semafore červený signál pre chodcov; • môže prechádzať cez cestu na zelený signál a prechod dokončiť aj vtedy, keď sa rozsvieti červená.]]>