Skip to content

Mestská polícia v Seredi oslávila 30. výročie svojho založenia

Mestská polícia v Seredi v týchto dňoch oslávila 30. výročie svojho založenia. V roku 1991 po prvýkrát vyšli príslušníci do ulíc mesta a začali plniť svoje úlohy v zmysle platného Všeobecno-záväzného nariadenia v oblasti verejného poriadku a ochrany zdravia či majetku. Pri tejto príležitosti sa na pôde mestského úradu konalo slávnostné podujatie, ktorého sa zúčastnili bývalí aj súčasní zamestnanci polície, predstavitelia mesta a verejnosť.

História

Pred tridsiatimi rokmi stál pri zrode Mestskej polície v Seredi bývalý primátor Vladimír Beno. V tom čase bola pred ním neľahká úloha: bez akýchkoľvek skúseností, bez materiálneho, finančného či personálneho vybavenia vybudovať základy poriadkového útvaru ako dôležitého orgánu mestskej samosprávy. Začiatky neboli jednoduché. Mestská polícia musela zabezpečiť v prvom rade zaškolených príslušníkov, vybaviť im potrebnú výstroj, výzbroj a čo bolo nemenej dôležité – vhodné priestory. Pôvodná budova mestskej polície bola v zlom stave. Počas svojho osobného voľna prví mestskí policajti kopali okolo nej kanalizáciu a prípojky. Keďže nemali zimné oblečenie, veľakrát sa v chladnom počasí zohrievali pri sviečkach. Krok za krokom upravovali priestory, aby podmienky vyhovovali výkonu ich povolania. V roku 2012 sa mestská polícia presťahovala do novej budovy na Jesenského ulici. Ako povedal primátor Tomčányi mať moderné priestory so špičkovým vybavením nie je samozrejmosť ale je to výsledok spolupráce mesta, primátora, prednostu, poslancov a vedenia mestskej polície. Dnes má útvar na prácu podmienky, aké si naozaj zaslúži.

Štyria náčelníci

Počas tridsiatich rokov sa v tejto bezpečnostnej zložke vystriedalo mnoho ľudí, ktorí prichádzali ale aj odchádzali. Každý pre útvar odviedol kus práce a skúsenosti odovzdával svojim ďalším kolegom. Prvým náčelníkom MsP bol Jozef Sečeň, ktorého vo funkcii vystriedal Miloš Klenovič. Ten po niekoľkých rokoch funkciu odovzdal Jánovi Mizeríkovi. V súčasnosti je náčelníkom MsP Ladislav Fabo. Vo funkcii zástupcu náčelníka je takmer od začiatku existencie MsP Peter Sokol. Ten v príhovore povedal: „Počas svojej služby na mestskej polícii som pracoval pod štyrmi náčelníkmi. Všetci boli pre políciu veľkým prínosom. Každý jeden náčelník v rôznych vývojových časoch ťahal políciu dopredu a snažil sa o čo najlepšie riadenie.“

Služobní psy, vozidlá, kamery

Málokto vie, že v začiatkoch disponovala mestská polícia aj dvoma služobnými psami. Boli umiestení vo voliérach a chodili s príslušníkmi na pešie hliadky. Ako plynuli roky, menil sa aj vozový park. Príslušníci vystriedali rôzne typy a značky vozidiel. Prelomovým rokom bol aj rok 2013, kedy bola na MsP zriadená chránená dielňa určená na monitorovanie kamerového systému. Ten má tiež svoju niekoľkoročnú históriu, veď začiatky bezpečnostných kamier v meste siahajú do roku 2002. V tom čase bola v rámci prvej etapy nainštalovaná iba jedna kamera na svetelnej križovatke. V roku 2003 poslanci schválili dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky. Postupne sa kamery rozširovali a v súčasnosti ich má mesto Sereď až 107.

Činnosť polície

Množstvo zásahov, riešenie sťažností v prípadoch občianskeho spolunažívania, ochrana zdravia a majetku obyvateľov, prevencia na školách, zadržiavanie páchateľov, súčinnosť pri organizovaní rôznych podujatí, asistencia pri zabezpečovaní dopravných nehôd…to je iba zlomok z činnosti mestskej polície. Príslušníci sú denne v teréne a dohliadajú na bezpečnosť a poriadok. Za zmienku stojí aj prevenčná činnosť polície, ktorá je venovaná rôznym vekovým skupinám od detí až po seniorov. Mestská polícia bola úspešná v mnohých grantoch, kde sa jej podarilo získať finančné prostriedky na realizáciu niektorých projektov. Úspech si polícia môže pripísať aj v rôznych súťažiach či v organizovaní letných táborov, o ktoré je vždy veľký záujem. Primátor Martin Tomčányi v príhovore povedal: „Som hrdý, že som bol pred 30 rokmi pri založení mestskej polície. Spoznal som šikovných a zanietených ľudí. Každý z náčelníkov či policajtov odovzdal tomuto mestu kus seba. Všetci, ktorí na mestskej polícii pracujete odvádzate dobrú prácu pre občanov. Mnoho ľudí ani netuší, čo všetko musíte podstúpiť pri výkone Vašej práce. Musíte byť pripravení fyzicky i psychicky a obrnení trpezlivosťou a v mnohých prípadoch až nadštandardnou.“ Náčelník Ladislav Fabo doplnil, že častokrát si ľudia myslia, že polícia môže konať tak, ako si to želajú. No polícia môže konať len v medziach zákona. Pri porovnaní minulosti MsP a súčasnosti podľa náčelníka Faba mestská polícia predbehla dobu. Má moderné vyhovujúce priestory, zabezpečenie, logistiku, vozidlá, techniku a kamerový systém, ktorý je v dnešnej dobe veľmi potrebný. Náčelník Fabo v príhovore zaželal mestskej polícii veľa síl, energie, úspechov v nasledujúcich rokoch, chuť prinášať pozitívne a nové veci, byť súdržnou jednotkou s prívlastkom najlepšia. Svojim kolegom zaželal predovšetkým pokoj, rozvahu zvládať náročné situácie, ochotu a trpezlivosť pri pomáhaní občanom.

Pamätné plakety

V rámci podujatia boli hosťom odovzdané pamätné plakety vydané pri príležitosti 30. výročia založenia Mestskej polície v Seredi. Prevzali si ich: Vladimír Beno, bývalý primátor mesta – za veľkú mieru odvahy a odhodlania pri zakladaní MsP v roku 1991. Jozef Sečeň, prvý náčelník – za osobný prínos a rozvoj MsP, ktorý pretavil rozhodnutie mestského zastupiteľstvo o zriadení polície v skutočnosť. Miloš Klenovič – od vzniku MsP pracoval na útvare ako príslušník a od mája 1995 ako náčelník. Počas jeho pôsobenia sa MsP pozdvihla dokumentačne, výstrojne aj výzbrojne. Za jeho éry sa zrodila koncepcia budovania bezpečného mesta. Ján Mizerík – bol vo funkcii náčelníka od mája 2012. Práve počas jeho pôsobenia sa polícia presťahovala do nových priestorov, v ktorých sídli doteraz a zároveň polícia značne rozšírila kamerový systém. Ladislav Fabo – na MsP pracuje od júla 2016. Do funkcie nastúpil ako človek s dlhoročnými skúsenosťami s výkonom policajnej práce. Na MsP výrazne pozdvihol podmienky na priamy výkon služby a neustále sa snaží budovať dôveryhodnosť mestskej polície v očiach verejnosti. Mestská polícia stojí na pevných základoch, ktorý tvoria jej zamestnanci. Najmä tí, ktorých kariéra je viac ako 20 rokov spojená s prácou pre Mestskú políciu Sereď. Plaketu za dlhoročnú prácu si prevzali: Mária Sokolová, Peter Sokol, Ivan Dobiš, Peter Čapkovič, Silvester Hladký, Mário Brosch, Miroslav Vaško a Alexander Tománek. Plaketa bola odovzdaná aj služobne mladším príslušníkom a operátorom kamerového systému. Spolupráca mestskej polície a mesta Sereď ako jej zriaďovateľa je na vysokej profesionálnej úrovni. Ako povedala preventistka Karin Kapustová: „Počas 30 ročnej histórie boli obdobia, kedy musela mestská polícia tvrdo bojovať o svoje prijatie v očiach občanov aj svojho zriaďovateľa. O to viac si polícia cení podporu v súčasnosti a to nielen podporu finančnú ale aj sociálnu, emočnú a mediálnu zo strany hlavných predstaviteľov mesta.“ Preto si ďakovnú plaketu za dlhoročnú spoluprácu, rozvoj a podporu mestskej polície prevzali za seba aj za mesto Sereď primátor Martin Tomčányi a viceprimátor Ľubomír Veselický. Spestrením podujatia bolo aj vystúpenie Galantského saxafónového kvarteta, ktoré svojou hrou prispelo k slávnostnému charakteru osláv. Po skončení podujatia sa začala písať ďalšia dekáda existenice Mestskej polície Sereď. Príslušníkom prajeme do ďalších rokov veľa odhodlania a chuti do práce, ktorú vykonávajú v prospech spoločnosti. Aby prostredie v ktorom žijeme bolo lepšie a bezpečnejšie.  ]]>