Skip to content

Úradníci mali umožniť podvod možno až vo výške 24 mil. Eur