Skip to content

Originálny obal na preukaz poslanca Federálneho zhromaždenia ČSSR

Federálne zhromaždenie ČSSR Federálne zhromaždenie (čes. Federální shromáždění; skrátene FZ, dlhý názov Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky, neskôr Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky) bol názov federálneho parlamentu Česko-Slovenska od 1. januára 1969 do 31. decembra 1992 (zánik Česko-Slovenska). Jeho priamym predchodcom bolo Národné zhromaždenie, ktoré bolo nahradené Federálnym zhromaždením do vstupe Ústavného zákona o česko-slovenskej federácii do platnosti. Počas existencie federálneho zhromaždenia pôsobili na území federálnych republík tiež republikové parlamenty, Česká národná rada a Slovenská národná rada. Voľby do FZ sa konali raz za päť rokov.   Federálne zhromaždenie malo 350 poslancov a bolo zložené z dvoch rovnoprávnych komôr (snemovní): Snemovňa ľudu: 200 poslancov volených v celom Česko-Slovensku Snemovňa národov: 150 poslancov volených na princípe parity, z ktorých polovica bola volená v Česku a polovica na Slovensku. Zdroj: Wikipedia.org, Fotografia v článku zdroj: Autor: http://Autor: High Contrast – Vlastné dielo, CC BY 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17732328]]>