Skip to content

Jeden sprostejsí, ako druhý

Eva Lajčiaková

Zajtra začne nové pravidlo Facebooku/Meta, kde budú môct používať vaše fotky. Nezabudnite, že uzávierka je dnes! Toto môže byť použité v súdnych sporoch proti vám. Všetko, čo ste kedy uverejnili, bolo zverejnené dnes – dokonca aj diaľková správa. Nič to nestojí, len skopírovať a zverejniť, je to lepšie ako neskôr ľutovať. V súlade so zákonom UCC článok 1-207, 1-308… Svojmu ombudsmanovi práv vnucujem… NEDOVOLÍM Facebooku/Meta ani žiadnej inej osobe súvisiacej s Facebookom/Meta používať moje fotky, informácie, správy alebo správy v minulosti aj v budúcnosti. Týmto vyhlásením oznamujem Facebook/Meta, že je prísne zakázane zverejňovať, kopírovať, zdieľať alebo podniknúť akékoľvek iné kroky proti mne na základe tohto účtu a/alebo jeho obsahu. Obsahom tohto účtu sú osobné a dôverné informácie. Porušenie môjho osobného života môže byť potrestané zákonom. UPOZORNENIE: Facebook/Meta je teraz verejná organizácia. Všetci účastníci by mali uverejniť túto poznámku. Ak chcete, môžete skopírovať a vložiť túto verziu. Ak aspoň raz nezverejníte vyhlásenie, automaticky im umožníte používať vaše fotografie, ako aj informácie obsiahnuté v aktualizáciách stavu účtu. NIE „zdieľat“, ale „kopírovať + vložiť“! Ich nový algoritmus vyberajú tí istí l’udia – asi 25, ktorí budú čítať vaše príspevky. Preto: prstom klikni kdekoľvek v tomto príspevku a zobrazí sa kópia. Kliknite na tlačidlo Kopírovať. Potom chodte na svoju stránku, začnite nový príspevok a dajte prst do prázdneho poľa. Zobrazí sa „Vložiť“ kliknete na ňu. Toto prejde systémom.Nedávam Facebooku/Meta povolenie zdieľať moje informácie uverejnené na ich webovej stránke. FOTKY, AKTUÁLNE alebo POSLEDNÉ, PUBLIKÁCIA, TELEFÓNNE ČÍSLO ALEBO PRÍSPEVOK… Absolútne nič sa nedá použiť v akejkoľvek forme bez môjho písomného súhlasu.
Táto osôbka (a ďalšie tisíce užívateľov  FB  pred ňou i po nej) ako inak nielenže skopírovala reálne nezmysel, ale aj „návod“ ako skopírovať uvedený text. Je teda (malo by byt) zrejmé, akej mentálne vyspelej skupine ľudí, je celý odkaz určený. Ten, kto text urobil, teda presne vedel, pre koho a čo tvorí.
FB je systém, ktorý nevymyslel idiot, ale hodne rozumný človek, resp. tím ľudí, ktorí presne vedeli čo robia a za akým účelom. Vedeli, čo ľudia prijmú, čo budú využívať, aké to akceptovať  a prečo tomu tak je.
Zámeru a sledovanému cieľu prispôsobili podmienky a užívateľské rozhranie. Teda presne – píš čo chceš aj keď si polodement, hlavne že vieš ťukať do klávesnice a nevadí, že na akýkoľvek iný úkon by si potreboval návod.
Určite si položil otázku – kto to zatiahne? Globálny systém nie je tisícoch, či maximálne desiatkach tisíc  USD, teda rovine, v ktorej vie rozmýšľať tak 90 % populácie a ani nie o miliónoch či desiatkach miliónov. Ide o „hračku“ za miliardy. (stačí si spomenúť, ako miliardu Eur stáli podstatne jednoduchšie IT systémy Slovensko majúce problémy v krajine s 5 miliónmi sporadických užívateľov, nie globálna sieť, na ktorej prakticky non stop visia stovky miliónov užívateľov, až miliarda)
Vieme teda, čo tým sledoval – dokonalý prehľad o spôsobe fungovania množstva ľudí dobrovoľne sa v tomto mediálnom priestore odhalujúcimi do takej miery, ako by to fyzicky neurobili ani na svojom dvore, ak okolo seba nemajú aspoň troj metrový múr.  A nejde o nič viac, ako v takmer všetkom okolo nás – o peniaze. Vedľajšie produkty, ako napr. možnosť sledovania a kontroly ľudí, je vedľajším produktom a bonusom asi logicky využívaným niekým iným…
Reálne teda každý priemerný užívateľ dáva FB a nielen tejto sieti v kombinácii s inteligentným smartphonom  k dispozícii údaje, o ktorých ani len netuší. A nevyhne sa tomu nijako inak, ako návratom do prírody, či povedané inak – „stredoveku“.
A to dnes už akceptuje asi málo kto.
 
]]>