Skip to content

Netuším dôvody, no vidím následky

Opatrenia prišli neskoro a “mačku sme nechytili ani za chvost”. Pred desiatymi dňami len niekoľko hodín pred schvaľovaním pravidiel lockdownu, som v publikovanom článku https://www.seredonline.sk/2021/11/24/podnikatelsky-sektor-pada-na-kolena-a-bude-horsie/ napísal mimo iné toto: „Každá nerozhodnosť vlády, nezmyselné, chaotické a nezrozumiteľné opatrenia systematicky likvidujú podnikateľov, ktorí nainvestovali do svojich podnikateľských zámerov nemalé finančné prostriedky. Mnohí z nich sa zadĺžili na roky až desaťročia, založili bankám svoje súkromné nehnuteľnosti za úvery použité v podnikaní. Následky za nekompetentné a populistické rozhodnutia politikov ale nesú podnikatelia a nie samotní politici, či úradníci. Preto by mali o každom opatrení rozhodovať veľmi citlivo a s braním ohľadu na jeho následky. Opatrenia prichádzajúce neskoro sú vyslovene “chytaním mačky za chvost”. Opatrenia treba zavádzať preventívne, nie v čase, kedy už je nevyhnutné opätovne zatvárať prevádzky a znovu tak likvidovať prevažne slovenských podnikateľov, keďže nadnárodné reťazce opätovne zostanú otvorené. Zisky z predaja, teda peniaze zarobené na Slovensku takto znovu odídu do zahraničia.“ A pokračoval som: „Ak budú schválené opatrenia, ktoré nezvýhodnia očkovaných, významne sa stratí motivácia pre neočkovaných procedúru podstúpiť a nielen to. S najväčšou pravdepodobnosťou klesne aj motivácia ľudí s dvomi vakcínami na aplikáciu tretej. Logicky ľudia použijú argumenty, že očkovanie je zbytočné, neprináša očkovaným slobodu. Tá ale bola možná len včasnejším zásahom  odborníkov a razantnejšími opatreniami, ktoré bolo potrebné zaviesť preventívne. Možno dokonca už v septembri.“ Dnes sme o desať dní starší a múdrejší. Čas nám teda dokázal, že lockdown úspešný nebol – počet novo infikovaných vírusom a úmrtia v súvislosti s COVID-19 neklesli. A výrazne klesol aj predtým relatívne dobre naštartovaný záujem o očkovanie. Strašne som sa chcel mýliť, no nevydalo. Logika a skúsenosti z histórie nepustia. Nežili doteraz snáď na Slovensku tí, ktorí o opatreniach rozhodujú? Stále plne podporujem tvrdé opatrenia v maximálnej možnej miere zamedzujúce šíreniu vírusu. Stále a dnes s podstatne silnejším presvedčením opätovne tvrdím, že túto vlnu sme žiaľ už prehrali. Ak chceme vo vývoji pokročiť, cieľom teda nemôže byť akože „zachraňovanie“ dneška, ale zajtrajška, resp. systematická a cielená príprava na vlnu ďalšiu. Lebo ona príde. K nám určite. Cesta teda je okamžité uvoľnenie súčasných aj tak nedostatočne kontrolovaných opatrení spôsobom, že budú zrušené všetky obmedzenia pre očkovaných a prekonaných, budú otvorené obchodné a iné prevádzky pre menované skupiny občanov, staršie už očkované ročníky budú podporené / odmenené finančne (nie politikmi, ale nami ostatnými občanmi) za zodpovednosť a ohľaduplnosť voči ostatným spoluobčanom. Takouto kombináciou opatrení automaticky vznikne motivácia pre doposiaľ neočkovaných čo najskôr tak vykonať.  Neurobíme tak? Sprísnia sa opatrenia aj tak porušované tými, ktorí dlhodobo a systematicky ignorujú vládu, autority, odborníkov, očkovanie aj zatvorené obchody a kaviarne ? Pritvrdíme a budeme čakať zmenu? Dokedy budeme robiť rovnaké chyby a očakávať odlišné výsledky? Ak teda pritvrdíme a nepochopíme fakt, že je potrebné zabojovať už nie pre súčasnosť, ale budúcnosť, urobíme len ďalšie škody podnikateľom, naserieme a odradíme ďalších zaočkovaných a nezaočkovaní akurát tak ešte pritvrdia v antikampani  proti očkovaniu, vláde, vedcom a vlastne všetkým tým, ktorí síce vedia, no nedokážu vykonať. Sme na rozcestí. Ako nakoniec už veľa krát. Skúsme sa tentokrát rozhodnúť správne. A ukážme občanom, že zodpovednosť a rešpektovanie pravidiel sa oplatí. Vráťme ľuďom dôveru, o ktorú už toľko krát prišli.]]>