Skip to content

Národnou radou SR sa vznáša prízrak ŽILINKU! – píše Pavel Macko

Národnou radou SR sa vznáša prízrak ŽILINKU!
Pán Žilinka sa rozhodol pre politickú činnosť. Nestačí mu, že už mu aj Najvyšší súd SR jasne odkázal, že môže konať len v medziach Ústavy SR a zákonov. Pán Žilinka nie je Cézar, aby tlačil na poslancov. Nie je ani politik a je neprípustné, aby sa pridával k podnecovateľom nepokojov a vystupoval politicky. Má dbať na doržiavanie zákonnosti, nie určovať poslancom, čo majú a nemajú odsúhlasiť ani, ktorý zákon majú prijať.
Generálny prokurátor Žilinka požiadal o slovo v NR SR. Požiadať môže pán Žilinka čo chce, poslanci nemajú povinnosť mu udeliť slovo. Poslanci tvoria zákonodárny zbor. Ani Žilinka nie je viac ako parlament. Ak chce prijímať zákony, nech vyzlečie talár a ide do politiky a uchádza sa o mandát od voličov.
Momentálne má len mandát od poslancov NR SR, ktorí ho navrhli na funkciu generálneho prokurátora a prezidentky SR, ktorá ho do funkcie vymenovala. Poslanci nie sú podriadení generálnemu prokurátorovi. Ten svoju funkciu môže vykonávať len v rámci obmedzení podľa čl. 151 Ústavy SR a zákona o prokuratúre.
Slušne sa spýtal, slušne a zákonne ho poslali kam patrí. Žilinka nemá právomoc kontrolovať Národnú radu SR. Práve naopak, volení zástupcovia ľudu majú právo kontrolovať generálneho prokurátora. V zákonom stanovených prípadoch majú aj právo navrhnúť Žilinkove odvolanie prezidentke SR.
Zdroj: FB
]]>