Skip to content

Zamyslel sa už niekto nad tým, ako charakterizovať priemerného dezoláta?

Roky sledujúc diskusie pod článkami v médiách a na sociálnych sieťach rozmýšľam, ako charakterizovať osobu bez preverenia zdrojov kopírujúcu akékoľvek nezmysly, hoaxy – moderne povedané dezoláta.

Najskôr, presnejšie tak dva roky sme nielen na sociálnych sieťach, ale aj u nás na SOL zápasili s antivaxermi schopnými kopírovanými hlúposťami prekričať úplne každý racionálny a vedcami podložený argument.  Dnes sú tí istí ľudia rovnako schopní písaný text nečítať ale bez zamyslenia sa nad jeho obsahom  verejne napísať čokoľvek. A to ide o vážny vojnový konflikt na Ukrajine. Zaujímavé zistenie v tejto súvislosti je, že ide o podporovateľov vojnového agresora Putina.

V minulosti sme otvorene upozorňovali zdieľanie neoverených informácií a hoaxov z Hlavných správ a ďalších webov podľa zverejňovaného obsahu plniacich úlohy zamerané na destabilizáciu Slovenska, Českej republiky a vlastne celej EÚ.

V danom čase sme boli kritizovaní a osočovaní samotnými šíriteľmi týchto nezmyslov a bolo na nás útočené s tým, že obmedzujeme práva na vyjadrovanie iných názorov a dokonca ich „alternatívnej pravdy“.

Až zverejnenie DenníkomN získaného  videa priamo dokumentujúceho kupovanie si (korumpovanie) jedného zo šíriteľov nezmyslov, hoaxov a proruskej propagandy dokázalo správnosť nášho konania a maximlneho znemožňovania na objednávku tvorenú propagandu šíriť aj prostredníctvom SOL.

Uvedomili si svoje chyby a neoprávnené útoky na nás „Obyvatel“ a ďalší „užitoční idioti“, ktorí plnili (možno nevedome no s rovnakým výsledkom) úlohy šíriť nepravdivé správy medzi občanov? A uvedomujú si už čitatelia  silu médií a potrebu ich monitoringu a blokovania obsahu tvoreného na zákazku jednej z mocností dnes bombardujúcej inú suverénnu krajinu a zabíjajúcich nevinných civilistov?

Je smutné, keď v dobe maximálnej gramotnosti dokážu ľudia z článku, reportáže či dokonca nadpisu  vybrať si jediné slovo – v tomto konkrétnom prípade „divadlo“ a následne sa verejne na sociálnej sieti strápniť komentárom, aký vidíme v titulnej reprofoto z diskusie na FB.

Dnes nie je problém s informáciami, problém je s mentálnou úrovňou ich prijímateľov a šíriteľov. Dokáže toto niekto napraviť, prípadne obmedziť, alebo aj ďalej takéto indivíduá budú „špiniť“  mediálny priestor výplodmi vlastnej obmedzenosti?