Skip to content

Porevoluční kandidáti Spolupráce a dôvery za VPN na originálnom plagáte

Zaujímavý dnes už historický originálny artefakt do Múzea totality venoval Doc. Ing. Ladislav Štibranyi, CSc. z STU Bratislava.

Pán docent plagát z dvier osobne odlepil a my sa už tešíme na spoločné stretnutie pri niektorej z pripravovaných diskusií u nás v múzeu.

Originálny plagát kandidátov Spolupráce a dôvery za VPN zachoval na dverách svojho kabinetu na STU. Možno ide o posledný originálny výtlačok, ktorý je zachovaný.

Srdečná vďaka za dar múzeu.