Skip to content

Za čas stratený komunistickým experimentom, nás Taliansko predbehlo päťnásobne, Rakúsko šesťnásobne a Fínsko až osemnásobne.

Komunisti po vojne ukradli Československú republiku v stave, kedy bola na úrovni Rakúska a Fínska, výkonnejšia než Taliansko. Nasledovalo 40 rokov komunistického šafárenia. Iste, bol tu viditeľný pokrok! Zlepšili sme sa takmer dvojnásobne, oproti roku 1938. Lenže za ten čas, stratený komunistickým experimentom, nás Taliansko predbehlo päťnásobne, Rakúsko šesťnásobne a Fínsko až osemnásobne. Kvôli komunistom sme prišli o dobu povojnového hospodárskeho zázraku, a túto stratu už tak ľahko nedobehneme. (Keďže sa na sociálnych sieťach začal opticky zvyšovať počet ľudí, ktorí považujú komunizmus nie za zdroj našich problémov, ale za „staré dobré časy“, tak treba pripomínať základné učivo.) Zdroj: Hardt, John Pearce; Kaufman, Richard F. (1995), East-Central European Economies in Transition, M.E. Sharpe, ISBN 1-56324-612-0. V prvom komentári pod statusom nájdete aj tabuľku s prepočtom na paritu kúpnej sily (PPP).
Zdroj: FB