Bude Ukrajina po vojne prosperovať?

B
Bude Ukrajina po vojne prosperovať?
To bude závisieť od výsledku vojny. Som presvedčený, že Rusko stategicky už prehralo. Pokiaľ nebude mobilizovať, prehrá aj vojensky na bojisku. Samozrejme, za víťazstvo Ukrajiny treba považovať stav, že Ukrajina zastaví vojenskú agresiu, spôsobí agresovi značné straty, ktoré mu nedovolia pokračovať v agresii a vytlačí ho zo značnej časti svojho územia.
Verím, že Ukrajina má všetky predpoklady na rýchlu povojnovú obnovu a následnú prosperitu. Ukrajina má rozsiahle prírodné zdroje nielen pre rozvoj agrosektoru, ale má aj rozsiahle zdroje nerastných surovín a dlhodobú priemyselnú tradíciu. Potenciál a tradíciu má nielen v spracovateľskom priemysle, ale aj v zbrojnom a kozmickom priemysle, či moderných technologiách.
Má aj veľký ľudský potenciál. Ukrajinci sú nesmierne húževnatí a pracovití. Pre zmenu svojho ekonomického a sociálneho statusu sú ochotní akceptovať aj extra zátaž. Nakoniec, aj v týchto dňoch ukazujú, že pre svoju budúcu prosperitu a európsku integráciu sú ochotní aj zomierať na bojisku. Mohli by totiž aj akceptovať Rusmi nanútený osud a stále by boli do istej miery na tom lepšie ako väčšina obyvateľov Ruska. Ale oni chcú viac.
Toto sú všetko predpoklady a objektívne faktory, ktoré predurčujú Ukrajinu na úspech a prosperitu. Ale tá nepríde sama. Bude si vyžadovať sústredené úsilie, rozsiahle investície do rekonštrukcie, ale aj do vzdelávania a hlboké spoločenské reformy.
Zdroj: FB

redakcia

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.