Skip to content

Ide Sereď s dobou? Je správne deťom predávať výrobky so symbolmi marihuany na verejnom priestranstve?

Už na strednej škole, teda niekedy v 1983 roku som mal osobne možnosť zistiť, ako a  kde je Sereď známym mestom.

Napolitánky Horalky a kriminalita. To vedel o Seredi každý, kto do Trenčína prišiel študovať aj z východu Slovenska.

V súčasnosti je stav taký, že už nielen na Slovensku, je Sereď známa predajom drog. Úspešné akcie Venal 1,2,3,4 a ďalšie, pri ktorých skončila takmer stovka ľudí z kriminálneho prostredia za mrežami pre výrobu a obchodovanie s drogami. Mestský  futbalový klub priamo prepojený na kriminálne prostredie  (dnes na výnimočné tresty odsúdení Dorovci ktorí boli v dozornej rade  súkromnej A.S., sponzormi futbalu a medializované preberanie drog na mestskom štadióne, ako aj neslávne známa športová hala)  dostatočne jasne a zrozumiteľne pomery v meste Sereď priblížili širokej verejnosti. Dokonca   natoľko, že vlastník predajných automatov vytipoval mesto  Sereď  ako dostatočne atraktívne na umiestnenie svojho CBD AUTOMATU a to asi na najfrekventovanejšom mieste v meste.

Nie, netvrdíme, že to je protizákonné, netvrdíme, že ide o predaj drogy, či marihuany a výrobkov z nej. Len sa pýtame, či je to normálne, morálne, etické  a či sa plánujeme v spoločnosti uberať týmto smerom.

Pýtame sa, či chceme deťom na verejnom priestranstve prezentovať a predávať výrobky označené symbolmi marihuany, textom CANNABIS s podtextom CHOCOLATE WITH CBD  ako bežnú čokoládu, nápoj balený v plechovke označený ako CANNABIS ENERGY DRINK s dodatkom  CBD VITAMINS ako vhodný doplnok k vyváženej strave a lízatká v niekoľkých príchutiach mamičkám ponúkať detičkám pri ich kočíkovaní.

Na prednej časti automatu sa nachádza kontakt na firmu a zodpovednú osobu ktorej automat patrí, no nie je na nej viditeľné upozornenie, pre koho sú predmetné výrobky určené a pre koho nie.

Aký názor máte na tento druh normalizácie pomerov pri prevencii kriminality a drogovej závislosti medzi mládežou vy obyvatelia toľko drogovou kriminalitou skúšaného mesta,akým Sereď bez najmenších pochýb je?