Skip to content

Mal 19 rokov a chcel utiecť do Rakúska. Pohraničiari na neho pustili psov, ktorí ho roztrhali. Včasnej pomoci sa nedočkal…

Už sme v diskusii mali (aj stále máme, len sa už veľmi nepriznáva) aj oduševneného bývalého pohraničiara, ktorý aj po rokoch odhaľovania vážnych zločinov proti ľudskosti spáchaných práve touto zložkou totalitného režimu na neozbrojených občanoch utekajúcich na slobodný Západ cez Železnú oponu, tieto zločiny verejne obhajoval.

Prípadov, v ktorých boli pohraničiari úspešní a „narušitelia“ hraníc totalitného Československa chytení, alebo zastrelení, je hodne. Popisuje ich napr. ÚPN, ale aj historici v odbornej literatúre založenej  výhradne na podkladoch zo spisov prevažne bývalej ŠTB.

Takúto literatúru nájdete aj v knižnici MÚZEA TOTALITY.

A niečo viac o pokuse o útek do Rakúska cez Železnú oponu v Bratislavskej Petržalke a brutálnom zabití východonemeckého iba 19 ročného Helmutha v tomto videu:

Literatúra zameraná na Železnú oponu a pokusy o útek z totalitného  Československa na Západ, sa nachádza v MÚZEU TOTALITY:

    

Problematike Železnej opony, Pohraničnej stráže a Verejnej bezpečnosti je vyhradená celá vitrína a zároveň sa v MÚZEU TOTALITY nachádza aj originál – časť Železnej opony, ktorú sa nám podarilo získať na dražbe priamo od pohraničiara z oblasti Znojma. Nami získaná časť  oplotenia bývalého totalitného  ČSSR bola umiestnená na hraniciach ČSSR a Rakúska.