Skip to content

Pohraničiar Šimeček až na sklonku života priznal, že niekedy možno nechal utiecť nejakú ženu s dcérou

Cvičeného psa na utekajúcu ženu s malou dcérkou pohraničiar Vladimír Šimeček nepustil. A ani ich nezastrelil…

Aj medzi pohraničiarmi boli ľudia.