Stovky zaujímavých novinových výstrižkov z rokov 1965 až 1970

S

Stovky zaujímavých novinových výstrižkov z rokov 1965 až 1970, vrátane niekoľkých kompletných výtlačkov, nám do MÚZEA TOTALITY venovala rodina Šťastná z Bratislavy.

Noviny a výstrižky z nich s osobnými poznámkami patrili  Ing. Ladislavovi Šťastnému a vzhľadom na ich zaujímavú štruktúru, v súčasnosti zisťujeme ďalšie podrobnosti.

Za dar múzeu ďakujeme.

Miloš Majko

Niečo o mne

Moje meno je Miloš Majko, pracujem akonovinár, redaktor nezávislých spravodajských portálov, občiansky aktivista v prvej línii.

V článkoch sa najčastejšie venujem tzv. nepohodlným témam.

—Vítam Vás na mojom blogu.