Skip to content

Stovky zaujímavých novinových výstrižkov z rokov 1965 až 1970

Stovky zaujímavých novinových výstrižkov z rokov 1965 až 1970, vrátane niekoľkých kompletných výtlačkov, nám do MÚZEA TOTALITY venovala rodina Šťastná z Bratislavy.

Noviny a výstrižky z nich s osobnými poznámkami patrili  Ing. Ladislavovi Šťastnému a vzhľadom na ich zaujímavú štruktúru, v súčasnosti zisťujeme ďalšie podrobnosti.

Za dar múzeu ďakujeme.