Skip to content

Rudé právo tentokrát z 21. februára 1969

Ďalšie originálne noviny  Rudé právo tentokrát z 21. februára 1969 dokumentujú prvý rok po vpáde okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.

A novín z tohto obdobia máme našťastie dostatok, takže každý záujemca o informácie z tohto pre Československo mimoriadne dôležitého obdobia vývoja ich štúdiom môže získať o danej dobe veľmi dobrý rozhľad.